English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
      Nové funkcie 
      Demoverzia 
      eKasa 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Zoznam nových funkcií programu Autoservis
Kompletný zoznam histórie doplnených funkcií programu Autoservis podľa čísla verzie v poradí od najnovšej verzie po staršie verzie. Môžete si vyhľadať číslo Vašej verzie programu a zoznam nových funkcií, ktoré môžete získať, sa nachádza od tohto miesta nahor.

Verzia 5.30

 • Nová evidencia došlých faktúr – dostupná na záložke Faktúry F4 výberom typu dokladov alebo stlačením Shift+F4. Umožňuje zapísanie všetkých potrebných údajov na úhradu a tiež zobrazenie QR kódu pre ľahkú úhradu mobilom. V tlači dokladov je možnosť tlače a exportu prehľadu došlých faktúr do csv súboru.
 • Prácu je možné označiť za subdodávku a zadať cenu subdodávky, čo sa zohľadní vo výpočte zisku pri faktúre a tiež v prehľade faktúr
 • Zmena názvu položky Číslo karosérie na VIN všade v programe – pre slovenskú verziu
 • Interný popis zákazky sa môže zapnúť na hlavnej obrazovke vedľa popisu zákazky
 • Ak má skl.karta popis, zobrazí sa na hlavnej obrazovke hore vo voľnom priestore
 • Ak je zapnutá voľba Režijný materiál 2 %, tak sa započíta už v okne zoznamu materiálu a prác zákazky/predaja a zobrazí sa vľavo fialovou farbou
 • Doplnený nový prehľad predfaktúr aj s exportom do csv
 • Je možné zapnúť zvýraznenie pre položky s prílohami (zákazky, sklad, partneri, pneuservis)
 • Ak sú v staršej zákazke vozidla nejaké odporúčané práce, tak sa zobrazia už pri naplánovaní zákazky tohto vozidla a pri vytvorení zákazky sa ponúkne skopírovanie odporúčaných prác do novej zákazky (aby sa nestratili, ak sa opäť nevykonajú)
 • Pred popisom zákazky v tlači doplnený cez nastavenia voliteľný text (hlavička popisu)
 • Pre každý dod.list sa môže na záložke Ostatné zvoliť tlač bez cien/s cenami samostatne aj bez ohľadu na hlavné nastavenie tlače cien
 • Text na konci dod.listu je neobmedzený, dlhšie sú aj texty pred materiálom a prácami
 • Pre súhlas GDPR v nastaveniach doplnený počet rokov platnosti súhlasu; doteraz to bolo napevno 5 rokov, čo začalo spôsobovať opakovanú tlač súhlasu
 • Do RPZV sa pri ukončení zákazky stav km neodosiela opakovane, ak už bol raz odoslaný, aby nevznikli v RPZV duplicity

Verzia 5.22

 • Vylepšené a prehľadnejšie zálohovanie vo formáte 7z namiesto arj – nie je potrebný externý program, všetko prebieha priamo v programe, funguje aj pre databázu väčšiu ako 1 GB
 • V zozname uskladnených pneumatík pridaný výber podľa disku (bez disku/s diskom/Fe/Al)
 • Do popisu zákazky je možné pridať jednoduchým výberom zo zoznamu údaje uskladnenej pneumatiky (označenie, typ, rozmer, disk...); je možné pridať aj viac pneu do jednej zákazky (vyzuť+obuť alebo pre viac áut); program sa snaží vyhľadať správnu položku k zákazke podľa EČ a partnera
 • Zo zoznamu vozidiel na hlavnej obrazovke je možné priamo vytvoriť zákazku – pravým kliknutím myši na vozidle; je možné tam vozidlo aj vyhľadať, ak ich má partner veľa
 • V predfaktúre je text na konci zmenený na neobmedzenú dĺžku – je tak možné cez predfaktúry pripraviť a archivovať textovú cenovú ponuku bez zapisovania kariet a prác. Ak text obsahuje peňažnú menu Eur/Kč/€, tak sa vytlačí pred celkovou sumou predfaktúry.
 • Import príjemky dodávateľa Skuba z dod.listu vo formáte CSV
 • 14.12.2023 Import príjemky poľského dodávateľa Motorol z dod.listu vo formáte CSV
 • 9.1.2024 Oprava načítania údajov firmy po veľkej zmene na ŽR ČR www.rzp.cz
 • 9.1.2024 Načítanie DIČ, telefónu a e-mailu, ak sú k dispozícii pre niektoré české firmy

Verzia 5.21

 • Kvôli možnosti prenosu EČ medzi rôznymi autami od začiatku roka 2023 pridaná voľba výzvy na kontrolu súladu EČ s VIN, pri načítaní z TP sa kontrola robí vždy. Pri nesúlade môže program automaticky doplniť EČ pôvodného vozidla o hviezdičku ako značku pre už neplatné EČ, ktoré sa tak v budúcnosti už neponúkne. Pri načitaní TP sa vozidlo hľadá aj podľa VIN a môže sa nájsť aj pod iným EČ – vtedy sa jeho údaje upravia.
 • Do upozornení pridaná možnosť odoslať zákazníkovi výzvu (sms alebo e-mailom) na hodnotenie servisu známkou a komentárom
 • Pre RPZV zmena na novšiu verziu rozhrania na odosielanie údajov. Pozor, stará verzia bude v určitom čase vypnutá a odosielanie bude v starších verziách programu nefunkčné
 • V zákazke možnosť do RPZV odoslať poškodenie hlavných bezpečnostných prvkov (vozidlo nespôsobilé na prevádzku), nutné pre súlad s údajmi polície a poisťovní
 • Na potvrdení o oprave po vážnej nehode sa tlačí zoznam poškodených BP a dátum nehody
 • Na faktúre sa namiesto konštantného symbolu tlačí variabilný symbol – číselné znaky z označenia faktúry; je možné vrátiť sa k pôvodnej tlači k.s.
 • Pre hromadnú faktúru možnosť tlače celých dodacích listov za sebou – materiál aj práce
 • Import príjemky dodávateľa Autotechna z dod.listu vo formáte CSV
 • Import príjemky dodávateľa Autos Slovakia z faktúry vo formáte CSV
 • V príjemke je možné pomocou Ctrl+E zapísať interný popis príjmu, objaví sa v pohyboch karty
 • Pre kasy Varos a Bowa doplnené upozornenie na koniec platnosti certifikátu 30 dní pred koncom platnosti
 • Pridaná voľba na daňovej zálohovej faktúre tlačiť text: K úhrade: 0,00
 • Odstránená voľba pre tlač ID odberateľa na bločku eKasy – posielanie tohto identifikátora je už zakázané a na neaktualizovanej eKase môže spôsobiť zablokovanie
 • Odstránené EET v českej verzii, zostala len história EET
 • 20.6.2023 Opravené načítanie firemných údajov zo živnostenského registra (nový dizajn)
 • 27.9.2023 Oprava importu príjemky AZCar, ak sa tam objavia vratné nápojové obaly
 • 27.9.2023 Zmena názvu položky Číslo karosérie na VIN všade – pre českú verziu
 • 29.9.2023 Pri použití na viacerých monitoroch oprava zobrazovania okien, ktoré sa objavovali na inej obrazovke, ako bolo hlavné okno programu
 • 13.10.2023 Doplnenie importov od poľských dodávateľov Auto Partner a Inter-Team

Verzia 5.20

 • Doplnené zaokrúhľovanie na 5 centov podľa legislatívy platnej od 1.7.2022: nová voľba 0,05 v nastaveniach faktúry + šiesta voľba na zaokrúhľovanie na 0,05 iba pre hotovosť – faktúry aj bločky (pre českú verziu je to voľba na celé koruny)
  POZOR: je nutné aktualizovať aj softvér eKasy v spolupráci s výrobcom alebo predajcom
 • Tlačí sa Potvrdenie o vykonaní opravy, ktoré servis musí vystaviť pri oprave po vážnej nehode a zákazník ho potrebuje na cestu na STK – prístupné v zákazkách cez tlačidlo Odovzdanie
 • Pre konkrétny sklad je možné zadať minimálny rabat a program obsluhu upozorní pri predaji v cene nižšej, prípadne možnosť pre sklad úplne zakázať predaj pod min.rabat
 • V plánovači je možné vyhľadať objednávku podľa EČ vozidla. (Hľadá sa maximálne 30 dní dozadu, aby sa nenachádzali staré nevybavené objednávky.)
 • Pri plánovaní vozidla sa kontroluje, či vozidlo už nemá naplánovanú objednávku
 • V plánovači je možné zadať náhradné vozidlo a takýto plán sa zvýrazní ružovou farbou
 • Zadanie stavu km sa kontroluje oproti predchádzajúcej zákazke a pri nižšom stave program upozorní na možný omyl + oprava terminológie Tachometer na Odometer
 • Pri zapisovaní novej skladovej karty je možné zapnúť našepkávač pre názov karty – ponúka text z existujúcich názvov kariet
 • Možnosť vypnúť okamžité ponúkanie hodnôt pre Uloženie v karte (zrýchlenie okna)
 • Pri predaji nápojov vo vratných obaloch je možné automaticky vydať aj obal z prepojenej skladovej karty obalu – je nutné vytvoriť samostatný sklad pre tovar v obaloch so zapnutým príznakom, prepojené obaly sa potom zadávajú v každej karte tohto skladu; karta obalu musí mať na identifikáciu v názve text (vratobal)
 • Sumár pohybov skladu za obdobie je možné tlačiť za jednotlivé karty (poč.množstvo, príjem, výdaj, konc.množstvo a cena) a tiež pridaná možnosť vybrať konkrétny sklad
 • Vo faktúre a dod. liste sa dá zapnúť tlač celkového súčtu hodín (nh) za všetky práce
 • Úprava výpočtu neuhradenej sumy faktúry na viacerých miestach, aby pri existujúcej daňovej zálohovej faktúre zohľadňoval túto namiesto zapísanej zálohy vo faktúre
 • Zmena zabezpečeného spojenia TLS na vyššiu verziu, ktorú bude vyžadovať napríklad GMail alebo weby použité v programe
 • Termíny STK a EK v oprave údajov vozidla sa dajú písať bez bodiek
 • Pre pokladňu Varos doplnená voľba Dátové úložisko typu CHDU5000
 • Doplnená pokladňa eKasa Elcom Euro-80 A
 • Doplnený import príjemky dodávateľa SAG – dodací list aj faktúra vo formáte CSV
 • Pre import príjemky vo formáte AZsoft doplnená voľba na import podľa čísla tovaru (ako pre všetkých dodávateľov)
 • 21.7.2022 Oprava načítavania nových TP vydaných od 12/2021 aj pre nekompatibilné čítačky (Axagon, Akasa, Yankee)
 • 19.8.2022 Oprava importu AZCar po malej zmene xml súboru na ich strane
 • 17.10.2022 Oprava načítavania TP po aktualizácii softvéru pre OP eID Klient na verziu 4 (chyba „Nepodarilo sa pripojiť k čítačke.“)

Verzia 5.12

 • Podpisovanie dokumentov cez podpisový tablet Wacom STU-430 alebo STU-540 alebo ktorýkoľvek grafický tablet Wacom bez displeja, napríklad One by Wacom S. Podpísané dokumenty sa ukladajú ako prílohy zákazky alebo partnera a je možné ich okamžite odoslať na e-mail zákazníka. Podpísať sa dajú takmer všetky dokumenty pri kontakte so zákazníkom. Funkcia je za príplatok 100 € bez DPH.
 • Posielanie jednotlivých alebo hromadných SMS a e-mailov pre partnerov (pravé kliknutie v partneroch) na marketingové účely
 • V plánovači sa dá zobraziť a vytlačiť plán na mesiac dopredu. Po nájdení vhodného dňa stačí prepnúť späť na denné zobrazenie a naplánovať presný čas.
 • Export a import plánovača do CSV stlačením Ctrl+E a Ctrl+Shift+I a tiež z príkazového riadku pre synchronizáciu s objednávaním cez web
 • V plánovači je možné vytvoriť položku aj k existujúcej zákazke podržaním Ctrl a tlačidlom Nová k zákazke
 • Nová možnosť prikladať súborové prílohy aj k partnerom a uskladneným pneumatikám
 • Prílohu je možné odoslať na e-mail
 • Voľba pre automatické ponúkanie prirážky Režijný materiál 2 % z ceny materiálu, ak sú zapísané aj práce
 • Materiál aj prácu v zákazke je možné presunúť do inej zákazky (pravým klikom myši)
 • V zozname materiálu a prác na zákazke a v predaji je možné zmeniť usporiadanie kliknutím na titulok stĺpca
 • Pri načítaní z technického preukazu sa jeho obsah ukladá na samostatné miesto (je možné prepnúť späť na ukladanie do poznámky)
 • Pri importe kalkulácie je možné naimportovať iba práce alebo iba materiál
 • V poli Uloženie v skladovej karte je možný výber z existujúcich hodnôt
 • Pri výdaji materiálu sa pri podržaní Ctrl opakuje výdaj
 • Oprava načítania IČ DPH po zmene formátu webovej stránky s údajmi (čiarka naviac)
 • 21.10.2021 Import príjemky dodávateľa Martex (PL) zo súboru CSV (fa aj dod.list)
 • 26.1.2022 Oprava načítavania nových technických preukazov vydaných od 12/2021

Verzia 5.11

 • Doplnené automatizované odosielanie upozornení na termíny (sms aj e-mail) po jednom alebo hromadne
 • Doplnené odosielanie upomienky ako sms alebo e-mailom (na pravé tlačidlo v zozname faktúr), do e-mailu sa vloží aj QR kód platby
 • Doplnené odosielanie upozornení na pneuservis zo zoznamu uskladnených pneu
 • V upozornení na ukončenie zákazky je možné použiť celkovú cenu s DPH ako pole [CELKCENA]
 • Pre mailové upozornenie sa dá zapnúť kópia odosielateľovi
 • Písanie a posielanie vlastnej SMS pomocou Ctrl+S v hlavnom okne v zákazkách, faktúrach a partneroch; je možné to celkovo zakázať alebo povoliť len niektorým pracovníkom pri zapnutí prihlasovania menom a heslom
 • Je možné zobraziť iba ukončené zákazky
 • Do zákazky/predaja je možné naraz vydať obsah celej uzavretej príjemky – cez pravé tlačidlo v zozname materiálu zákazky
 • V neuzavretej príjemke je možné zmeniť skladovú kartu položky príjmu – to je vhodné hlavne pri importe na nesprávnu kartu
 • Zákazku je možné rozdeliť (podobne ako dodací list) a oddeliť do novej kópie vybrané položky materiálu a prác, pričom história vozidla zostane kompletná
 • Možnosť zapnúť generovanie nového označenia zákazky pri zmene zákazky na iný druh s vlastným číselným radom
 • Doplnená pokladňa eKasa Elcom Euro-2100i
 • Podpora kalkulačného systému GT Net importom kalkulácie z xml súboru
 • Tlač štítkov pneu zo skladu pneuservisu vo formáte 4 ks na jednu A5 cez Ctrl+P
 • Nový import príjemky dodávateľa Darma Slovensko z formátu XML
 • 22.3.2021 Oprava importu dodacieho listu InterCars CSV – zmenili formát súboru
 • 24.3.2021 Oprava importu faktúry InterCars formátu CSV – zmenili formát súboru
 • 31.3.2021 Import príjemky z faktúry Bárdi Auto formátu CSV

Verzia 5.10

 • Odosielanie upozornení zákazníkom priamo z programu cez SMS alebo e-mail, zatiaľ pri ukončení zákazky a pri položke v plánovači. Použiť je možné niektorú zo služieb:
        SMS Farm
        Euro SMS
        SMS Marketing
  Pre posielanie e-mailov je potrebné nastaviť v programe SMTP server a mailové konto. Text SMS správy a e-mailu je možné konfigurovať cez Nastavenia – Upozornenia.
 • Doplnená nová funkcia: ukončenie zákazky – bez uzavretia a vyúčtovania zákazky iba zaeviduje dátum a čas ukončenia opravy – pritom je možné automaticky odoslať zákazníkovi informačnú SMS alebo e-mail
 • Dátum ukončenia zákazky je možné zobraziť na hlavnej obrazovke, a prípadne vypnúť dátum plánovaného ukončenia
 • Pri zapnutom prihlasovaní heslom je možné používateľom určiť práva k jednotlivým skladom (prezeranie a úprava)
 • Na hlavnú obrazovku skladu možnosť zobraziť tretí stĺpec s vybranou cenou
 • Na hlavnú obrazovku faktúr možnosť zobraziť stĺpec s dátumom úhrady
 • Do zákazky doplnený čas prijatia, ktorý sa použije aj na odoslanie do RPZV
 • Nový import príjemky z dodacieho listu dodávateľa Bárdi Auto formátu CSV
 • Pre českú verziu opravená terminológia EČ -> RZ

Verzia 5.04

 • Pre RPZV pridané množstvo nastavení cez Služby – Odosielanie do RPZV: vypnutie potvrdzujúcej správy, skrátený zoznam typov udalostí alebo bez otázky na typ udalosti, možnosť odosielať servisné záznamy bez otázky, rozlíšenie odoslania servisných záznamov podľa typu výsledného dokladu (faktúra/vyúčtovanie/blok/dodací list)
 • Rozlíšenie režimu odosielania do RPZV podľa druhu zákazky, možnosť odosielať aj nefakturované položky
 • Odosielanie historických údajov do RPZV podľa zadaného intervalu dátumov a ďalších volieb – je možné priame odoslanie alebo export do CSV súboru na odoslanie mailom
 • Zákazka sa nezvýrazní oranžovou ako neodoslaná, ak nie je zapísané EČ ani VIN
 • Zvýraznia sa aj uzavreté zákazky, pre ktoré neboli odoslané servisné záznamy
 • V zákazkach pri pravom kliknutí je doplnená funkcia Odoslať údaje do RPZV
 • Doplnený import pre Inter Cars z dodacieho listu vo formáte CSV
 • Podpora eKasa tlačiarne FiskalPRO A8 cez aplikáciu Interpreter
 • Možnosť tlače celkovej sumy zliav na faktúre alebo dodacom liste
 • Možnosť zobraziť Len aktuálny rok pri spustení programu (v nastaveniach tlačiarne)
 • V kontrole pokladne doplnená voľba Uzávierka pokladne nenuluje stav hotovosti pre pokladne, ktoré týmto spôsobom počítajú stav hotovosti
 • Na predfaktúre je možné zapnúť tlač celkovej sumy bez DPH
 • Doplnená voľba písať číslo karosérie VIN vždy veľkými písmenami
 • V kóde pre QR platbu na faktúre je možné okrem dátumu vypnúť aj názov dodávateľa
 • Na zákazkový a pracovný list je možné tlačiť čiarový alebo QR kód s označením zákazky
 • Pri stlačení Ctrl+C v zozname zákaziek sa do schránky skopíruje VIN, vo faktúrach a partneroch IČO partnera
 • Pri stlačení Ctrl+P v zozname zákaziek, faktúr a partnerov sa zobrazí tlač dokladu
 • Do fyzickej inventúry doplnený výber kariet – Zadané inv. množstvo
 • Doplnené nové i-modely Elcom Euro pokladníc a odstránené staré neaktuálne modely
 • Pre Varos pri komunikácii TCP/IP doplnené nastavenie Welcome message

Verzia 5.03

 • Podpora eKasa pokladničných tlačiarní Elcom EFox s pripojením USB, COM aj LAN, možnosť spustenia aktualizácie firmvéru cez program
 • Podpora eKasa tlačiarní Varos eFT4000B a eFT5000B (s hw/sw Bowa) použitím tlačového manažéra cez súbory alebo priamou komunikáciou TCP alebo COM/USB
 • Pridaný import príjemky Inter Cars – nový katalóg – faktúra vo formáte CSV
 • Import príjemky priamo z webu WM Autodiely (pôvodne Trost)
 • Pre pokladničný doklad eKasa je možné zadať údaje paragónu – do kolónky Na e-mail sa zadajú v tvare „Par <číslo> <dátum> <čas>“ – napríklad „Par 17 29.8.2019 14:22“
 • Pri oprave skladovej karty je možné prepoćítať chybnú skladovú cenu a množstvo podľa pohybov kliknutím Prepočítať ceny pri podržaní Ctrl
 • Priamo v okne výdaja tovaru je možné zobraziť pohyby karty stlačením Ctrl+B
 • Pre pokladne Bowa doplnená tlač kópie ľubovoľného bloku zo žurnálu a funkcia oprava dokladu do okna uzávierok pokladne
 • Pridaný nový import príjemky dodávateľa Auto Group Logistic z formátu XLS – faktúra (doplnené 16.12.2019)
 • Pridaný import príjemky PVA z formátu CSV – dodací list (doplnené 22.1.2020)
 • Pridaný import príjemky Stahlgruber z formátu CSV – dod.list (doplnené 24.1.2020)

Verzia 5.02

 • Dokončená podpora eKasa pokladničných tlačiarní Bowa eKasaSK (Pegas) pre obidve certifikované verzie. Pri použití softvéru EKasaPPEKK lokálne s default portom do adresy v nastaveniach programu nezadáte nič alebo localhost, pri sieťovom PPEKK zadáte názov PC, kde beží, alebo IP adresu, ak je pevná.
 • Pre FiskalPRO doplnené nastavenie otvárania zásuvky pri ukončení dokladu a tiež otvorenie bez dokladu v okne uzávierok
 • Pre českú verziu doplnená tlač kódu QR Platba na faktúru a upomienku na úhradu mobilom
 • Pre českú verziu u platcov DPH sa zaokrúhlenie faktúry rozpočíta podľa nového zákona do základu a DPH (je to voľba pri zaokrúhlení faktúry – zapnutá pre všetky nové faktúry)
 • Nový import príjemky z xlsx súboru Autotechna (doplnené 10.9.2019)
 • Do uzávierok pokladne doplnená možnosť zobraziť prehľadovú uzávierku bez jej tlače (doplnené 13.9.2019)

Verzia 5.01

 • Podpora eKasa pokladníc Elcom Euro-50 Mini, 150 Flexy, Flexy Plus a Euro-80 B v režime predaja cez PC a Euro-50 Cash (len úhrada faktúr); je nutné aktualizovať firmvér pokladnice na verziu 1.109.03 cez menu pokladnice P-režim – Správa – Aktualizácia SW a v počítači nainštalovať aktuálny program Euro2A obsahujúci podporné knižnice.
 • Doplnené nové voľby pre typ udalosti pri odoslaní km do RPZV: predaj a výkup jazdeného vozidla a oprávnená manipulácia na odometri
 • Možnosť podľa nastavenia odosielať servisné záznamy do RPZV zo zákazky pri jej uzavretí
 • Záloha k zákazke cez RP sa môže tlačiť podľa voľby bez/s DPH a podľa toho sa vytlačí aj odpočítanie pri uzavretí zákazky
 • Záloha s DPH blokom z RP sa pri uzavretí zákazky faktúrou odpočíta v rozpise DPH
 • Doplnená kontrola, aby sa zákazka s daňovou zálohovou fa nemohla uzavrieť blokom ani dod.listom
 • V nastaveniach pokladne doplnený odkaz na web eKasa pokyny
 • V tlači cenníka je možné tlačiť prepočítané jednotkové ceny tovaru (pre splnenie povinnosti ich uvádzania v predajni) – názov takéhoto tovaru musí mať na konci množstvo, za tým jednotku a na konci znak ^, teda napríklad „Olej 5L^“
 • Možnosť zoradiť skladové karty podľa času poslednej opravy kombináciou Ctrl+Q

Verzia 5.00

 • Podpora online registračných pokladníc eKasa – viac na špeciálnej stránke eKasa
 • Nový typ pokladníc FiskalPRO výrobcu A3 Soft – plná podpora v režime eKasa aj ERP
 • Doplnená predbežná podpora pokladnice Elcom Euro-80 B
 • Pre výrobcov Varos a Bowa zatiaľ len predbežná podpora necertifikovaného zariadenia
 • Nové importy príjemky z CSV formátov Euro-Vat Autodiely a Shoptronic Autobenex
 • Prehľad zákaziek v tlači dokladov sa dá filtrovať za odberateľa
 • Prehľad predaja a prehľad prác je možné filtrovať a zoskupiť podľa druhu zákazky
 • Záloha k zákazke prijatá blokom cez registračnú pokladňu a jej následné odpočítanie sa robí v základnej sadzbe DPH (doteraz v nulovej)
 • Zlúčené dve nastavenia sadzby DPH pre materiál a práce na jednu základnú sadzbu
 • V tlači pri počte kópií doplnené malé tlačítka na zvýšenie/zníženie počtu
 • Zoznam dodacích listov je možné zoradiť podľa vybraného stĺpca
 • V kontrole pokladne môže správca vymazať výber pracovníka a tak vidieť všetky pohyby hotovosti pokope
 • Použitie licenčného súboru Autos.lic – bez neho pracuje program ako demoverzia

Verzia 4.71

 • Nové možnosti importu príjemky priamo z webu TROST a ELIT zadaním čísla dodacieho listu alebo faktúry a jednorazovo prihlasovacích údajov
 • Pri importe príjemky je možné odstraňovať z čísla tovaru špeciálne znaky, ponechajú sa len čísla a písmená (pre zosúladenie rôznych dodávateľov); je možné takto prekonvertovať aj celý sklad
 • Voľba automatického zápisu dátumu podpísania GDPR súhlasu partnera po jeho vytlačení
 • Do zákazky doplnené pole Náhradné vozidlo, tlačí sa na zákazkovom liste a je možné ho zobraziť ako stĺpec v zákazkach; v nastaveniach je predvolený zoznam vozidiel a doplnkový text pre zákazníka o podmienkach zapožičania
 • Prehľady predaja, príjmu a prác je možné zoskupiť aj podľa mesiaca alebo roku
 • Zoznam uskladnených pneu je možné exportovať do CSV súboru kombináciou Ctrl+E
 • Pri zapnutom prihlasovaní je možné pre vybraného pracovníka zapnúť automatické odhlasovanie, aj keď pre ostatných nie je (vhodné pre správcu)
 • Zákazky na hlavnej obrazovke je možné vybrať len za aktuálny rok
 • Partnerov na hlavnej obrazovke je možné vybrať len aktívnych za zadaný počet mesiacov (keď má zákazku/faktúru/dod.list alebo dodávateľ má príjemku)
 • Ku každému priamemu predaju je možné zapísať krátku vlastnú poznámku kliknutím na oblasť vpravo od tlačidla Odberateľ
 • Zo zoznamu vydaného materiálu v zákazke/predaji je možné rýchlo prejsť na skladovú kartu cez pravé kliknutie alebo kombináciou Ctrl+G
 • V zozname termínov je možné vybrať partnera
 • V zálohovaní sa namiesto Disketa A: ponúka prvý vymeniteľný USB disk, ak je pripojený
 • V okne aktuálnej prevodky sa zobrazuje číslo materiálu a je tiež v tlači prevodky
 • Na zákazkovom liste sa riadok Príslušenstvo vytlačí, len ak je nejaké zapísané
 • Uzavrieť je možné aj úplne prázdnu zákazku pri podržaní klávesu Ctrl
 • Do prehľadu zákaziek doplnený ich celkový počet
 • V okne zápisu vykonanej práce pri kurzore na kóde alebo názve sa dajú predvolené práce posúvať šípkami hore/dole alebo PgUp/PgDn

Verzia 4.70

 • GDPR: Do partnerov doplnený dátum Podpísal súhlas so spracovaním údajov, možnosť vyfiltrovať partnerov, ktorí podpísali alebo ktorí nepodpísali
 • GDPR: Pri založení zákazky je možné ponúknuť tlač súhlasu, ak ešte nie je podpísaný, podľa nastavenia buď len pre súkromné osoby alebo aj pre firmy; do tlače súhlasu partnera doplnený údaj e-mail; POZOR: Kompletný text súhlasu je potrebné zapísať v nastaveniach po konzultácii s Vašim poradcom
 • RPZV: Možnosť zasielania stavu kilometrov odometra, čo vyžaduje zákon 106/2018 od 21.5.2018 (prechodné obdobie pre servisy platí do 31.12.2019), nutné je najskôr sa zaregistrovať na www.rpzv.sk
 • RPZV: V nastaveniach zákazky doplnená možnosť vyžadovať ako povinné všetky polia pre odoslanie do RPZV (stav km, EČ, typ vozidla, VIN, meno preberajúceho) alebo naopak – odosielanie do RPZV úplne vypnúť
 • Prepracovaná tvorba predfaktúr a zálohových faktúr: K jednej zákazke ich môže byť viac, nedaňových aj daňových, pri uzavretí zákazky budú všetky správne odpočítané a vytlačené v rozpise DPH
 • Nový druh predfaktúry – bezpoložková – ak sa vypnú všetky voľby položiek, tak sa na predfaktúre vytlačí len obsah polí text pred materiálom a pred prácou a celková suma, aj takáto faktúra sa môže stať daňovou
 • Do nastavení doplnený predvolený popis zákazky, ktorý sa naplní pri novej zákazke; podobne je možné definovať predvolený popis zákazky osobitne pre každý druh zákazky
 • Pri vytváraní partnerov sa kontroluje duplicita IČO (možnosť vypnúť v nastaveniach)
 • Pri vyhľadávani partnerov podľa IČO sa ignorujú medzery a zmenená minimálna dĺžka IČO pre hľadanie z 5 znakov na 1 znak
 • Doplnené nastavenie, aby sa počet kópií posielal priamo do tlačiarne – nutné pre správne fungovanie obojstrannej tlače
 • Doplnené nastavenie, či sa majú partneri hľadať a filtrovať aj podľa EČ a typu vozidla
 • Vo fyzickej inventúre lepšia možnosť výberu kariet na zobrazenie a tlač
 • Doplnená voľba či do QR kódu PAY by square vložiť dátum splatnosti
 • Pri importe príjemky od dodávateľa je možné nastaviť prepísanie predajnej ceny existujúcej skl.karty (ak sa predajná cena nachádza v importe)
 • Do okna nastavení doplnené tlačidlá OK/Zrušiť
 • V sieťovej verzii zrýchlené zobrazenie a listovanie v sklade, zákazkách a dodacích listoch
 • Načítanie údajov podľa IČO z naseobce.sk zrušené, pretože portál skončil, pre nefiremné subjekty nahradené portálom finstat.sk
 • Nový vizuál programu podľa vzhľadu a motívu operačného systému; je možné sa vrátiť k jednoduchému šedému vzhľadu vymazaním alebo premenovaním súboru Autos.exe.manifest
 • Nový import príjemky z txt dodacieho listu systému APSi (doplnené 18.7.2018)
 • Nový import príjemky z xml dodacieho listu AZCar (doplnené 11.9.2018)
 • V hromadnom výdaji (Ctrl+Ins) doplnená možnosť zadávať aj práce podľa kódu; množstvo je nepovinné – pre tovar 1 ks a pre prácu podľa predvolených (doplnené 4.10.2018)
Verzia 4.62
 • V zákazke k tlačidlu poznámok k partnerovi doplnené tlačidlo aj pre poznámky k vozidlu
 • Pri načítaní údajov partnera z internetu je pre načítanie DIČ/IČ DPH použitý portál finstat.sk namiesto už neaktualizovaného edata.sk
 • Vylepšené vyhľadanie partnera podľa vozidla: v okne všetkých vozidiel doplnené tlačidlo Zobraz v partneroch; v okne výberu partnera doplnené tlačidlo Všetky vozidlá a tiež možnosť presunu na partnera; vyhľadávanie textu v partneroch pomocou F7 prehľadáva aj EČ jeho vozidiel
 • Do partnerov doplnená voľba Fakturovať bez DPH (najmä pre zahraničných partnerov) a súvisiaci text do ďalších nastavení fakturácie, ktorý sa v takom prípade automaticky doplní do textu na konci faktúry
 • V predfaktúre/zálohovej faktúre rozšírený názov dokladu z 20 na 30 znakov
 • Oprava exportu partnerov, aby zohľadňoval aj filter verných zákazníkov
Verzia 4.61
 • Tlač QR kódu PAY by square pre ľahkú úhradu mobilnou aplikáciou na faktúre (tlačí sa pre formu úhrady Prevodom/PP) a na upomienke
 • Podpora kalkulačného systému GT Motive Estimate importom kalkulácie z xml súboru
 • Načítanie údajov partnera podľa IČO doplnené o portál naseobce.sk, kde sú aj organizácie, ktoré nie sú v ŽR ani OR (obce, mestá, školy, lekári, právnici, ...) a doplnenie načítania DIČ a IČ DPH z portálu edata.sk (pozor, nie celkom aktuálne údaje)
 • Podpora fiškálnych tlačiarní Elcom EFox s pripojením typu LAN
 • Podpora nového typu pokladne Euro-150TE Flexy Plus aj s pripojením LAN
 • Priame zobrazenie obrázkových príloh typu PNG (podržaním Ctrl alebo Shift)
 • Položky z priameho predaja je možné presunúť do už otvorenej zákazky
 • Pre položku v uzavretom nefakturovanom dodacom liste je možné opraviť množstvo cez Ctrl+Del a cenu cez Shift+Ctrl+Del
 • V zozname matariálu a prác zákazky a predaja sa cena s DPH za materiál a cena s DPH za práce zobrazí ako hint nad cenou bez DPH
Verzia 4.60
 • Pre českú verziu doplnená Elektronická evidencia tržieb, komunikácia so serverom EET, odosielanie príslušných údajov z vyúčtovania a PPD a tlač dokladov s kódmi BKP, FIK a ďalšími náležitosťami EET. Všetko sa tlačí v rámci bežných dokladov na bežnej tlačiarni.
 • Pre českú verziu doplnená kontrola sumy zjednodušeného daňového dokladu (bez zadaného odberateľa), v nastaveniach predvolené na 10000 Kč
 • Pri odovzdaní vozidla a zadaní nového stavu km sa pôvodný stav km pri založení zákazky zachová
 • V tlači zoznamu partnerov možnosť vybrať verných zákazníkov – ktorí mali minimálne určený počet zákaziek/faktúr za určený počet mesiacov
 • Ak je tlač čísla karosérie a stavu km zapnutá pre faktúru, tak sa tlačí aj na dodacom liste a súpise zákazky
Verzia 4.56
 • Pre opravné fakturačné doklady (záporná suma) je možné zapnúť osobitný číselný rad a tlačí sa iný názov (pre sk Opravná faktúra, pre cz Opravný daňový doklad)
 • Do okna faktúry doplnené tlačidlo Termíny, ktoré upozorňuje farbou alebo umožňuje zapísať nové termíny pre vozidlo alebo partnera počas fakturácie
 • V príjemke pred uzavretím je možné opraviť množstvo aj cenu prijatého tovaru
 • Vo výdaji tovaru do priameho predaja vidno dole číslo predaja alebo aj odberateľa a klikom sa dá zmeniť na iný predaj
 • Pre okno výdaja tovaru je možné nastaviť zobrazenie rovnakých stĺpcov ako pre hlavnú obrazovku skladu
 • Pri zadaní položkovej zľavy práce je možné opraviť zľavu aj pôvodnú cenu
 • Na druhej a každej ďalšej strane tlače dokladov sa hore zopakuje označenie dokladu
 • Tlač označenia dokladov je možné nastaviť tučným písmom
 • Do výdaja do spotreby je možné zapísať popis, vidieť ho je možné v pohyboch karty
 • Z histórie je možné prejsť na príslušnú skladovú kartu
 • Z faktúr je možné sa pravým klikom presunúť na príslušnú zákazku
 • V okne faktúry doplnený E-mail a zlepšené usporiadanie prvkov v súlade s inými oknami
 • V prehľade faktúr je možné vylúčiť vybraného odberateľa
 • Do pracovníkov doplnené pole Telefón, upravené názvy polí a pridaná tlač zoznamu
 • Do súpisu skladu podľa obratu doplnená voľba výberu kariet, ktoré majú príjem za obdobie, ale nemajú žiaden výdaj (zabudnutý objednaný tovar)
 • Pri zadávaní čísla sa dá všade ľubovoľne použiť desatinná bodka aj čiarka
Verzia 4.55
 • Do evidencie uskladnených pneu doplnený údaj TPMS snímače (Nie/Áno/Skontrolované) a kolónka na zápis stavu snímačov, tlačí sa aj na doklade prevzatia
 • Pri výdaji je možné zapnúť upozornenie na pokles stavu pod minimálne množstvo skl. karty
 • Poradie materiálu a prác v zákazke alebo predaji je možné meniť, položky sa presúvajú kombináciou Alt+šípka nahor alebo nadol
 • Pri potvrdení predbežného výdaja je možné vypnúť presunutie položky na koniec zoznamu
 • Doplnený export histórie vozidla aj partnera do CSV (pod tlačidlom Zobraziť v histórii)
 • Export stavu skladu a predajných cien pre E-shop do CSV (v sklade Ctrl+E)
 • V exporte prehľadu faktúr CSV doplnená suma doterajších úhrad cez RP/účet/PPD
 • Popis zákazky v okne opravy zákazky je možné naplniť zadanými predbežnými prácami
 • Do prehľadu neuzavretých výdajov doplnená voľba na zahrnutie aj výdajov uzavretých po konci zadaného obdobia
 • Výber dokladu pre Tlač dokladov F6 sa uloží pre konkrétny počítač aj po skončení
Verzia 4.54
 • Všetky hlavné zoznamy je možné filtrovať podľa zadaného podreťazca. Po zadaní textu (alebo viacerých) sa tlačidlom Filter alebo Ctrl+F7 vyberú len položky obsahujúce všetky zadané texty v ľubovoľných poliach. Je možný aj režim priebežného vyhľadávania tak, že sa pri prázdom texte použije tlačidlo Filter a potom sa vyhľadáva okamžite pri písaní, ak to konfigurácia a množstvo údajov dovolí.
 • Načítanie firemných údajov podľa IČO aj z českého obchodného a živnostenského registra
 • Predajné rabaty pre ceny 1,2,3 sa dajú zapísať aj do skladovej karty (po zapnutí voľby)
 • Počet otvorených príjmov aj priamych predajov je možné nastaviť na 5, 10 alebo 16
 • Tlač loga na faktúre zo súboru LogoFak.bmp a na zákazkovom liste LogoZak.bmp, súbory treba umiestniť spolu s programom
 • Faktúru a zákazkový list je možné vytlačiť aj v angličtine, pri tlači podržaním Shift
 • V plánovači pri zadávaní položky je možné zobraziť históriu vozidla
 • V histórii sa zobrazuje aj tlačí podrobný popis materiálu a práce
 • Históriu je možné zoradiť podľa každého stĺpca
 • V okne pohybov skladovej karty sa dá zobraziť EČ a typ vozidla a vyvolať história vozidla
 • V tlači dokladov je zoradenie zákaziek a faktúr rovnaké ako v hlavnom zozname
 • V okne príjmu tovaru sa dá zmeniť číslo príjmu klikom na jeho čísle
 • Vyradeně skladové karty je možné zobraziť a vrátiť na používanie do skladu. Pri vymazaní skladovej karty, ak nemá žiadne pohyby ani prílohy, tak sa definitívne vymaže, inak sa označí ako vyradená a je možné ju vrátiť
Verzia 4.53
 • Export faktúr pre import do účtovníctva MK-soft vo formáte XML
 • Podpora nových typov fiškálnych pokladníc Elcom: Euro-50 Smart (len úhrada faktúr), Euro-50 Medi
 • Načítanie názvu firmy a adresy podľa IČO z obchodného a živnostenského registra
 • Faktúru alebo blok je možné stornovať – automaticky sa v priamom predaji vytvoria položky materiálu a prác so záporným množstvom k vybranému dokladu (nutné skontrolovať)
 • Do prístupových práv pracovníka k faktúram doplnená voľba Stornovanie
 • Po zapísaní PSČ sa automaticky doplní mesto podľa už zapísaných partnerov
 • Pri tlači inventúrneho súpisu s kolónkou pre skutočný stav je možné skryť účtovný stav
 • V okne faktúry je možné zobraziť aj číslo materiálu s rozšírením okna
 • Číslo materiálu sa dá skopírovať do schránky kombináciou Ctrl+C v akomkoľvek zozname materiálu, napríklad aj v histórii (podobne aj kód práce)
 • Pri vyhľadávaní podľa EČ program nájde vozidlo bez ohľadu na medzery a pomlčky v EČ (vo výbere v plánovači alebo zákazkach)
 • V tlači cenníka prác je možné tlačiť aj podrobný popis práce
 • V prehľade výdajok sa dajú filtrovať výdajky do spotreby alebo bežné výdajky
 • Aktualizovanie údajov partnera pri oprave zákazky/faktúry je možné vypnúť v nastaveniach
 • Pri načítaní TP nového vozidla existujúceho partnera sa neprepisujú údaje partnera nekompletnými údajmi z TP
 • Pri oprave faktúry na Iba blok, čo je častá chyba pri úhrade, program dôrazne upozorní
 • Pri úhrade faktúry kartou s blokom RP sa nekontroluje limit 5000 € určený len pre hotovosť
Verzia 4.52
 • Doplnený import príjemky dodávateľa Inter Cars z XLS aj TXT súboru dod.listu a faktúry
 • Doplnený import príjemky dodávateľa TROST z TXT súboru dodacieho listu alebo faktúry
 • Doplnený import príjemky dodávateľa ELIT z XML súboru dodacieho listu alebo faktúry
 • Nový Prehľad prác v rovnakom štýle ako Prehľad predaja, vykonané práce je možné rôzne filtrovať a zoskupovať a získať tak všemožné prehľady
 • Upravená komunikácia s čipom TP, aby fungovala aj s preukazmi vydávanými od júna 2014
 • Pre každý druh zákazky je možné nastaviť farbu, ktorou sa zvýrazní v zozname
 • Druh zákazky sa zadáva aj v plánovači a tiež sa zvýrazňuje zvolenou farbou
 • Pre každý druh zákazky sa môže zadať vlastný text, ktorý sa má tlačiť so zaškrtávacími poliami na pracovnom liste
 • Pre faktúry je možné evidovať aj čiastočné úhrady na účet tlačidlom Uhradiť sumu
 • Tlač upomienky zohľadní aj čiastočné úhrady a vypočíta skutočnú dlžnú sumu
 • V prehľade faktúr sa pri voľbe Neuhradené na konci zobrazí stĺpec so sumou, ktorá ešte nie je uhradená a spočíta sa aj v súčte dole
 • Pre každé vozidlo je možné stanoviť cenu za hodinu práce a tá sa bude v zákazke automaticky vypĺňať v nových prácach aj pri výbere z predvolených. Spôsoby sú dva:
  1. Vytvoria sa kategórie vozidiel s názvami „Malé 12 €/hod“, „Stredné 15 €/hod“, atď.
  2. Do položiek popisu vozidla sa zapíše položka Cena a ako hodnota 12 €/hod
  Výhodou prvého spôsobu je jednoduchá aktualizácia ceny pre celú kategóriu.
 • Predvolené práce je možné vytlačiť ako cenník prác a tiež ho exportovať do súboru CSV a otvoriť napríklad v Exceli
 • V pláne už nie je povinné EČ vozidla, stačí jeden z údajov EČ alebo Firma
 • V zadávaní položky plánu je uľahčené posúvanie dátumu a času šípkami hore/dole alebo šedými +/–. Dátum sa posúva o 1 deň, čas o stanovený časový krok.
 • Názvy pre položky príslušenstva (rádio, lekárnička, atď.) je možné nastaviť
 • V okne zápisu práce je možné predvolené práce zoradiť podľa kódu alebo názvu kliknutím na titulok a ten sa podľa toho zvýrazní
 • V prehľade výdajok je možné vypnúť zobrazenie predajnej ceny
 • Neplatca DPH môže pri príjme na sklad pomocným tlačidlom prepočítať cenu bez DPH na cenu s DPH
 • Doplnený import príjemky univerzálneho dodávateľského formátu Nextis z xml súboru dodacieho listu alebo faktúry
 • V okne príjmu tovaru sa zobrazuje číslo príjmu aj meno dodávateľa, ak je zadané
 • V okne pohybov karty sa dajú údaje zoradiť podľa každého stĺpca a okno sa dá zväčšovať a jeho veľkosť sa uloží
 • V okne pohybov karty sa zobrazí aj číslo otvoreného príjmu alebo predaja a tiež sa dá na neho priamo dostať kliknutím Príjemka/Výdajka
 • Okno opravy údajov skladovej karty sa dá zväčšovať a veľkosť sa uloží
Verzia 4.51
 • Export faktúr vo formáte vhodnom pre import do účtovníctva MRP
  (jednoduché a podvojné ako TXT, klient/server ako XML)
 • Export faktúr pre import do účtovníctva Omega vo formáte TXT
 • Export faktúr pre import do účtovníctva Pohoda vo formáte XML
 • Vylepšený export pre import do účtovníctva Money S3 vo formáte XML
 • Tlač súpisu materiálu a prác pre otvorenú zákazku
 • Vo faktúrach na hlavnej obrazovke je možný výber podľa typu fa/vyúč/blok a tiež výber iba za aktuálny rok
 • Export zoznamu zákaziek do CSV aj s druhom zákazky
 • Do partnerov doplnená Forma úhrady a prenáša sa do faktúry
 • Do faktúry doplnené pole Pôvodný doklad, pri dobropise zapísať číslo pôvodnej faktúry
 • Do zákazky doplnené Číslo poistnej udalosti a Schvaľovacie číslo a tlačia sa aj na faktúre
 • Na príjemku, výdajku, prevodku doplnená poznámka (100 znakov) a tlačí sa na doklade
 • Pracovník môže byť označený ako neaktívny a nebude sa ponúkať pri vykonaní práce, pričom jeho história prác zostane zachovaná
 • Voľba tlače kópie bloku z RP aj pri platbe v hotovosti
 • Tlač údajov partnera s určeným textom v nastaveniach (lustrácie sú presunuté pod tlačidlo nižšie) – vhodné pre tlač súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • Pri oprave predajnej ceny tovaru sa zobrazí aj skladová cena
 • Okno histórie vozidla a partnera si pamätá veľkosť a umiestnenie
 • Z okna histórie vozidla aj partnera je možné v oboch prípadoch prejsť na zákazku alebo faktúru príslušnú k vybranej položke histórie
 • Z hlavného okna je možné pravým klikom prejsť z uzavretej zákazky na príslušnú faktúru
 • Na hlavnej obrazovke partnerov je možné vozidlá klikom na titulok zoradiť podľa EČ alebo typu a tiež vyhľadávať ľubovoľný text pravým klikom alebo pomocou F7
 • Vyhľadávanie v zoznamoch v tlači dokladov pravým klikom alebo F7
 • V priamom predaji je možné bez vymazania presunúť položku do iného predaja
 • V plánovači funguje zistenie informácií o zázname Ctrl+I
 • V zozname úpravy príjemok je možné vyhľadávať podľa každého stĺpca a tiež ľubovoľný text pomocou F7
 • Import príjemky z textových dodávateľských súborov (Auto Kelly, Autotechna, APM Automotive) upravený na správnu funkciu aj pri zapisovaní dopravy a poštovného
 • Zrýchlenie zobrazenia a prekreslenia zoznamu materiálu a prác, hlavne pri práci v sieti
Verzia 4.50
 • Plánovač objednávok – na vybraný deň, čas a pozíciu sa zadávajú vozidlá s popisom práce. Je možné určiť pracovnú dobu od-do, časový krok plánovania, počet pozícií a priradiť im názvy. Z objednávky sa rýchlo vytvorí zákazka, výber dátumu aj z prehľadného kalendára.
 • Obrázkové prílohy je možné priamo v programe zobraziť podržaním Ctrl alebo Shift pri kliknutí na Prílohy dvoma rôznymi spôsobmi: pri prvom sa dajú pridávať, druhý spôsob je na komfortné prezeranie s listovaním (zobrazia sa typy jpg, gif, bmp, wmf)
 • V aktuálnej príjemke je možné bez vymazania presunúť položku do iného čísla príjmu (pravým tlačidlom myši), pri označení medzerníkom aj viac naraz
 • Pre každého odberateľa je možné samostatne nastaviť, ktorá z predajných cien 1,2,3 alebo skladová sa bude ponúkať
 • Pri oprave ceny vo vydanom materiáli je možné zadať alebo opraviť položkovú zľavu
 • Pre každý druh zákazky je možné nastaviť samostatné číslovanie zákaziek
 • V okne výdaja je možné zobraziť percentuálne rabaty pre každú predajnú cenu
 • Opravené poradie tlače dod.listov aj položiek v hromadnej fa, aby išli v poradí aj pre predaj
 • Pri zadávaní zľavy vo faktúre program upozorní, ak už je zadaný iný druh zľavy – sumárna v prácach alebo položková
 • Zadávanie množstva vo výdaji, príjme aj práci uľahčené tlačidlami pre zvýšenie a zníženie o 1 a z klávesnice možnosť použitia šípiek hore a dole
 • Možnosť vypnúť tlač označenia dodacích listov vo faktúrach
 • Pri tlači faktúry k zákazke možnosť tlače stavu km
 • Vo faktúre je pole Konečný príjemca zmenené na viacriadkové bez obmedzenia dĺžky
 • Na prac. liste aj popis zákazky môže byť so zaškrtávacími štvorčekmi pre každý riadok
 • Na faktúre je možné tlačiť naskenovanú pečiatku s podpisom, stačí uložiť k programu ako súbor Peciatka.bmp
 • V prehľade príjemok aj výdajok je možné vybrať záporné alebo kladné doklady
 • V prehľade faktúr je možné vybrať doklady uhradené v hotovosti alebo naopak
 • V prehľade faktúr pri zoradení podľa odberateľa sú následne doklady zoradené podľa dátumu, aby neboli rôzne poprehadzované
 • V histórii vozidla alebo partnera sa dole zobrazuje pracovník pre prácu aj materiál podobne ako v okne zoznamu materiálu a pridané sú stĺpce s cenami aj na obrazovku
 • Pri tlači histórie s cenami je dole celkový súčet cien
 • V odovzdávacom protokole vymenené podpisy do bežného poradia, je možné vymeniť naopak ako pôvodne
 • Oprava fungovania kolieska myši pri posúvaní zoznamov a lepšie skrolovanie
 • Náhľad je možné posúvať kolieskom myši, klávesnicou alebo držaním pravého tlačidla myši
 • V hlavnom okne a okne výdaja je možné meniť šírky stĺpcov a nastavené šírky sa aj uložia pre konkrétny počítač
 • Pri zoradení zoznamu je možné zvoliť sekundárny kľúč podržaním Ctrl pri kliknutí na titulok
 • Novú skladovú kartu je možné vytvoriť ako kópiu existujúcej (mimo cien) podržaním Ctrl
 • Do predvolených jednotiek materiálu doplnené sada,g a pre práce nh,pj,km
 • Hľadanie textu pomocou F7 zobrazuje informáciu o postupe a dá sa prerušiť klávesou Esc
 • Vo faktúre, ak číslo účtu bude prázdne, tak sa ako číslo účtu tlačí IBAN (stav od 1.2.2014)
Verzia 4.49
 • Evidovanie termínov odporúčaných opráv, prehliadok, STK a EK s možnosťou upozornenia so stanoveným predstihom, termíny sa evidujú k vozidlu alebo aj k partnerovi
 • Do karty vozidla doplnený termín EK, oba termíny STK aj EK sa zapisujú aj v okne zákazky
 • Vo vykonanej práci doplnený podrobný popis pre zápis viacriadkového textu bez obmedzenia; ukladá sa aj do predvolených prác a tlačí sa na dokladoch
 • V zozname priameho predaja je zvýraznené číslo predaja, ktorý niečo obsahuje; rovnako aj v príjemke
 • V zozname materiálu sa dá zmeniť nielen cena, ale aj množstvo – podržaním Ctrl
 • V zozname materiálu a prác pridaný stĺpec zľava, ak je nejaká položková zľava zadaná
 • Nastaviteľné limity pre platbu blokom 1000 eur v hotovosti, 1600 kartou, 5000 pri úhrade fa
 • V zákazke pridaný popis odporúčaných prác pri ukončení zákazky a tlačí sa na fa/vyúč, dodacom liste a odovzdávacom protokole. Pri založení ďalšej zákazky vozidla sa odporúčané práce z predchádzajúcej zákazky ihneď zobrazia.
 • V okne zákazky sa zvýraznia tlačidlá popisov, ktoré obsahujú nejaký text
 • V prehľade faktúr doplnený výber za faktúry zo zákazky/predaja/hromadné
 • Z okna údajov partnera je možné poslať e-mail cez predvolený mailový program
 • V tlači zoznamu partnerov možnosť výberu podľa typu partnera a v exporte doplnený stĺpec typ partnera
 • Umožnený export zoznamu vozidiel s kompletnými údajmi partnera ako pri exporte partnerov
 • Pri exporte prehľadu príjmov sa uloží aj číslo tovaru, meno dodávateľa a dod. číslo dokladu
 • Prehľadnejšia tvorba inventúrneho súpisu k dátumu, možnosť tlače poľa Uloženie a export
 • Dve voľby zakázať fakturáciu partnerom: s neuhradenými faktúrami po splatnosti alebo označeným ako Neplatič! (uhradenie blokom z RP zostane povolené)
 • Vo faktúre je text na konci zmenený na viacriadkový text bez obmedzenia dĺžky
 • Predvolený výsledný doklad fa/vyúč/blok je možné samostatne nastaviť pre zákazku a predaj
 • Do nastavení doplnená predvolená cena vykonaných prác
 • Pre odovzdávací protokol možnosť nastaviť predvolené miesto odovzdania
 • Pre odovzdanie vozidla doplnené pole čas odovzdania a tlačí sa na doklade
 • Zaokrúhľovanie predajných cien je možné nastaviť tak, aby sa zokrúhlila cena s DPH
 • Doplnená predvoľba ponúkať vybranú cenu 1/2/3 aj pre výdaj do zákazky
 • Pri zapnutom prihlasovaní môže zmeniť typ partnera, ak je Neplatič!, iba správca
 • Uzavrieť možno aj zákazku s iba predbežnými výdajmi alebo prácami bez fakturácie
 • Pri zapnutom prihlasovaní možnosť zobraziť iba zákazky prihláseného používateľa
 • Pri založení zákazky sa kontroluje číslo karosérie, či už nie je zapísané pri inom vozidle a program na to upozorní
 • Lepšie zobrazenie druhu dokladu vo faktúrach pre blok a hromadné faktúry
 • Pri výbere partnera je možné vytvoriť nového partnera tlačidlom Nový partner a podobne aj novú skladovú kartu pri výdaji klávesou Ins
 • Pri pridaní nového vozidla cez partnerov je možné vybrať, či sa priradí k vybranému partnerovi alebo k novému partnerovi a jeho údaje sa tiež môžu načítať z TP
 • Doplnené dve nastavenia, či tlačiť popis vykonaných prác na faktúre a na predfaktúre
Verzia 4.48
 • Podpora kalkulačného systému AuDaCon importom kalkulácie z xml súboru
 • Pracovný list je možné doplniť o vlastné predtlačené texty a ku každému riadku sa vytlačia tri zaškrtávacie polia vykonané/nie je v poriadku/odstránené
 • Priamy predaj je možné zmeniť na zákazku a presunie sa do nej vydaný materiál aj práce (funkcia je pod pravým kliknutím myši)
 • Hromadný výdaj tovaru (pravým kliknutím myši v zozname materiálu): v jednoduchom textovom okne sa zadá neobmedzený počet riadkov s číslom tovaru a množstvom a potvrdením sa všetko naraz vydá zo skladu vo vybranej Cene 1/2/3
 • Vo faktúre pre pole Doprava možnosť výberu z možností daných v nastaveniach
 • Telefón odberateľa je možné zapísať už v okne faktúry pre správnu tlač na faktúre
 • V zozname dodacích listov sa zobrazuje celková suma (bez DPH aj s DPH) všetkých položiek a pri označení aj za vybrané
 • Pri oprave zákazky aj keď je vybraný filter druhu, tak sa umožní zmeniť druh a podobne aj v sklade je možná zmena skladu karty aj pri vybranom sklade
 • Do výdaja tovaru pridaný výber pracovníka, možnosť treba zapnúť v nastaveniach skladu, je aj voľba na povinné zadanie pracovníka osobitne pre výdaj na zákazku, na priamy predaj (nie pre zjednodušený predaj) a do spotreby
 • Priamo do zákazky pridaný výber pracovníka, meno sa tlačí na pracovnom liste a pri zápise prác alebo materiálu sa automaticky vyplní
 • Na faktúre je možné zapnúť aj tlač popisných prác – ktoré sú zadané v zákazke ako predbežné s nulovým množstvom
 • Do evidencie vozidiel doplnené pole Pristavil, napĺňa sa podľa zákazky aj opačne a netreba ho opakovane vypĺňať
 • Do okna uzávierok RP doplnená možnosť zadať úhradu faktúry neevidovanej v programe
 • Upravené správanie programu pri ponechaní spusteného do ďalšieho dňa: dátum sa aktualizuje (ak nebol používateľom zmenený) a udrží si spojenie na server (ak to je možné zo strany servera)
Verzia 4.47
 • Podpora kalkulačného systému Audatex v režime online s pripojením na internet: načítanie a zapísanie prípadu podľa zákazky, stiahnutie položiek kalkulácie do zákazky
 • Pri príjme je možné vytvárať 5 rôznych príjemok súčasne (podobne ako v priamom predaji)
 • Na záložke Sklad je možné vybrať karty so stavom pod minimálnym množstvom
 • Na záložke Sklad aj v okne výdaja je možné zobraziť často používané karty, ktoré sa určia v nastaveniach minimálnym počtom výdajov za určený počet dní
 • Na záložke Parneri možnosť zobraziť stĺpec PSČ
 • V okne zoznamu vykonaných prác sa zobrazia aj pracovníci, ktorí prácu vykonali
 • Prideľovanie bonusov je možné nastaviť len pre vybraných odberateľov
 • Na doklade prevzatia/odovzdania pneu sa tlačí aj dezén a rok výroby
 • Na faktúre je možné zapnúť tlač telefónu odberateľa, vždy sa tlačí na dodacom liste
 • Zlepšená funkcia kontroly pokladne: doplnenie stĺpca nadradený doklad (faktúra) a lepšie usporiadanie podľa času vytvorenia bločku
 • Predfaktúru a zálohovú faktúru k zákazke je možné po jej úhrade zmeniť na daňovú zálohovú faktúru s vyčíslením DPH a neskôr sa takto vyčíslená DPH odpočíta z koncovej faktúry
Verzia 4.46
 • Načítanie údajov vozidla a držiteľa z čipového technického preukazu do zákazky a evidencie vozidiel. Vyhovuje každá čítačka kontaktných kariet s ovládačom PC/SC, napríklad Omnikey 3021 alebo Omnikey 3121 so stojanom, ovládače sú na webe výrobcu.
 • Do zákazky aj vozidla doplnené pole Druh paliva a rozšírené pole Farba na 50 znakov
 • Pri úhrade faktúry možnosť zadať dátum úhrady a prehľad faktúr podľa neho filtrovať
 • Do nastavení faktúry doplnené voľby, či tlačiť číslo zákazky a údaje vozidla na faktúre
 • Do okna dod. listu a okna rozdelenia dod. listu pridaný stĺpec Číslo materiálu/Kód práce
 • V histórii vozidla aj pri jej tlači sa zobrazia stavy km tachometra podľa zákaziek
 • V histórii vozidla pridané tlačidlo na zobrazenie popisu vyk.prác zo zákazky
 • Popis výdaja je možné editovať (Ctrl+E) aj po výdaji a aj v uzavretej faktúre/dod.liste
 • Aktualizácia predvolenej práce je možná bez pridávania novej práce a vymazania starej
 • V druhoch zákaziek pridané pole Zmenený titulok zák.listu pre tlač dokladu s iným názvom
 • Vo výbere druhu zákazky v hlavnom okne pridaná možnosť Neurčený druh a aj prehľady je možné vytvoriť s takýmto výberom
 • V prehľade zákaziek sa počítajú ceny aj pre neuzavreté zákazky
 • Pri uzavretí príjemky s rovnakým dod. číslom od jedného dodávateľa sa zobrazí upozornenie
Verzia 4.45
 • Možnosť tlačiť na faktúre aj číslo karosérie vozidla
 • Vo faktúre doplnené pole Doprava a rozšírené polia text na konci fa, pred materiálom, pred prácami na 120 znakov
 • Pre pokladňu nové voľby: tlačiť kópiu bločku pre úhradu faktúry, tlačiť kópiu bločku pre platbu kartou a voľba položkovú zľavu tlačiť na samostatnom riadku
 • Ak je zadaná položková zľava, tak na faktúre a dod. liste sa tlačí aj jedn. cena pred zľavou
 • Položky z uzavretého nefaktúrovaného dodacieho listu je možné vymazať priamo klávesou Del bez vrátenia do otvoreného predaja
 • Dodací list je možné rozdeliť na dva výberom položiek materiálu a prác a takto fakturovať iba časť dod. listu – funkcia je prístupná v zozname dodacích listov pravým tlačidlom myši
 • Pre priamy predaj zo skladu je možné pravým tlačidlom myši uložiť predvolený výber Predaj 1-5 pre každý počítač v sieti a výber sa zachová aj po skončení programu
 • Sprístupnený XML export prehľadu faktúr do Money S3
 • V sklade sa dá zoradiť a vyhľadávať podľa všetkých stĺpcov okrem skladu a ceny s DPH
 • Upravené správanie volieb pre popis tovaru na faktúre a dod.liste – zapne sa, len ak je zapísaný popis v karte
 • Pre Elcom pokladňu je možné uložiť typ a číslo portu osobitne pre každý počítač
Verzia 4.44
 • Podpora fiškálnych tlačiarní Elcom EFox – všetky modely vrátane Mini EFox
Verzia 4.43
 • Podpora nových typov fiškálnych pokladníc Elcom: Euro-50TE Cash (len úhrada faktúr) a Euro-150TE Flexy, Euro-50T/TE Mini s režimom online (tlač samostatných bločkov aj úhrada faktúr)
Verzia 4.42
 • Pneuservis – sklad pneumatík – evidencia sezónneho uskladnenia pneu so sledovaním údajov EČ auta, výrobca pneu, typ, rozmer, rok výroby a dezén s možnosťou tlače preberacích a odovzdávacích dokladov a prehľadov
 • Bonusová karta – zľavy do faktúry je možné prideliť percentom aj od iného partnera ako je fakturačný (partner musí mať nastavené zľavy uplatniť sumárne pri fakturácii) a tiež bonusové body sa pripočítajú tomuto partnerovi
 • Doplnené importy príjemky z CSV formátu firiem AutoKelly a Autotechna
 • Vylepšená funkcia kontroly pokladne pre použitie s fiškálnou pokladňou
 • Z tlače faktúry odstránený deň odoslania a na jeho miesto presunutý konšt.symbol
 • Pre tlač faktúry doplnená voľba na posunutie adresáta o 2 riadky vyššie pre prispôsobenie faktúry do okienkovej obálky
Verzia 4.41
 • Pridaný nový (už tretí) spôsob zápisu zliav: priamo do faktúry – tak je možné zapísať zľavu aj do hromadnej faktúry; túto možnosť zadania zľavy je možné vypnúť
 • Tlač dodacieho listu je možné nastaviť bez cien
 • V tlači histórie je možné zobraziť aj ceny meteriálu a prác
 • V tlači histórie sa tlačí aj popis vykonaných prác zapísaný v zákazke
 • Tlač vybraného intervalu strán od..do je možná aj z okna náhľadu
 • Nové tlačidlo na rýchly export do PDF bez zmeny tlačiarne (je nutné mať nainštalovaný PDFCreator alebo podobný program)
 • Pri zapnutom prihlasovaní sa v okne kontroly pokladne zobrazia len pracovníci s nejakým právom na úhradu hotovosti
 • Pridané nové práva pracovníkov: právo na záporný príjem a na predaj pod skladovú cenu
 • Je možné zakázať predaj pod Cenu 1 pre každý sklad osobitne
 • Pri výdaji je možné skryť nielen skladovú cenu, ale ktorúkoľvek z cien 1,2,3
 • Na obrazovke skladu je možné vybrať karty s fixnými cenami
 • Vylepšený hromadný prepočet predajných cien skladu – samostatné zapnutie prepočtu ceny 1,2,3 a možnosť prepočtu aj fixných cien
 • Do okna skladovej karty doplnené tlačidlo Prepočítať ceny
Verzia 4.40
 • Podpora novej fiškálnej tlačiarne Easy-Pos.2010 podľa zákona 289/2008
 • Pre fiškálne pokladne Elcom Euro s novou verziou firmvéru doplnená úhrada faktúr podľa novely zákona 289 z 12/2010
 • Pre Easy.Pos-2010 sa prevzatá suma hotovosti a výdavok tlačí na bloku a zobrazí na displeji
 • Do zákazky doplnená voľba "Odovzdať staré diely zákazníkovi" a táto informácia sa tlačí na zákazkovom liste aj pracovnom liste
 • Na záložku Partneri doplnený výber podľa typu partnera
 • Do údajov partnera doplnené pole Zmluva/trvalá objednávka a prenáša za do každej zákazky/faktúry/dod.listu odberateľa
 • Do tlače cenníka pridaný výber iba kariet s kladným stavom na sklade
 • Možnosť tlače cenníka s číslom materiálu (jednostĺpcová tlač)
 • Export inventúrneho súpisu a výkazu prác do CSV súboru (možné otvoriť aj v Exceli)
 • Na záložke Tlač dokladov pridaná voľba zobraziť iba doklady aktuálneho roka (pre ľahšie vyhľadanie)
 • V zákazke aj v priamom predaji je možná hromadná oprava sadzby DPH vydaného materiálu aj prác (pravým tlačidlom myši)
 • V okne tvorby faktúry doplnená voľba formy úhrady Karta namiesto Šekom
Verzia 4.34
 • Prílohy je možné pridávať aj priamo ku vozidlám v evidencii partnerov
 • Nový prehľad príjmu na sklad v rovnakom štýle ako prehľad predaja s možnosťou tlače
 • Do prehľadu predaja doplnený typ partnera (pri zväčšení okna) vrátane filtrovania a zoskupenia, drobné vylepšenia prehľadu
 • Fyzická inventúra obsahuje vyčíslený osobitne kladný a záporný inventúrny cenový rozdiel
 • Pole Číslo motora zmenené na Typ/variant/verzia a doplnené do zobrazenia všetkých vozidiel
 • V zobrazení všetkých vozidiel je možné zoznam vytlačiť
 • Upravená úhrada faktúr podľa novely zákona 289 z 12/2010 pre fiškálne tlačiarne Varos FT4000 (nutný firmvér 1.2) a Pegas FM06 (nutný firmvér 2.17)
 • Ku faktúre sa už podľa novely nesmie od 1.1.2011 tlačiť blok s položkami a vyčíslením DPH. Pri zapnutí voľby Tlačiť blok pri faktúre sa preto cez RP vždy vytlačí iba doklad o úhrade faktúry bez položiek a bez DPH.
 • Pre fiškálne pokladne Elcom je pri úhrade faktúr nutné postupovať podľa návodu výrobcu (iba 3. krok návodu) a pred ďalším účtovaním bežných položiek vrátiť pokladňu do pôvodného nastavenia (5. krok návodu).
 • Upravená tlač bloku na fiškáloch Varos, Pegas, Hates, Axis, aby sa násobila zaokrúhlená jedn.cena s DPH
 • Pri príjme tovaru je možné zadať cenu za celé množstvo a tlačidlom prepočítať na jednotkovú cenu
 • Pri výdaji tovaru pridaná voľba Skryť prázdne skladové karty podobne ako v sklade
 • Do nastavení skladu pridaná voľba prepočítať predajnú cenu len ak sa nákupná cena zmení minimálne o zadané percento
 • Pridaná možnosť zvýšiť rezerváciu skladovej karty pri predbežnom výdaji tovaru do zákazky. Pri potvrdení výdaja sa rezervácia zníži. Číslo zákazky sa zapíše do poznámky k rezervácii a pri potvrdení sa číslo odstráni.
 • Pridaná voľba pre zložité prehľady náhľad vytvárať až po opustení poľa zadania dátumu
 • Do prehľadu faktúr doplnená do výberu za voľbu bloky piata voľba všetko
 • Doplnené nastavenie Výber tlačiarne pred každou tlačou
 • Pri tlači s exportom do PDF (napríklad pomocou programu PDFCreator) sa do výsledného súboru uloží vždy len 1 kópia dokladu
 • Export prehľadu faktúr aj do XML súboru pre účtovníctvo Cígler Money S3
 • Z predfaktúry je odstránený riadok sumy DPH
 • Na PPD sa tlačí IČ DPH namiesto DIČ, ak je IČ DPH vyplnené
 • Do kontroly pokladne doplnená funkcia Ctrl+I
 • Oprava komunikácie s Varos FM4000 pri rýchlosti 115200
Verzia 4.33
 • Pri vytvorení novej inventúry pridaná možnosť naplniť skutočné stavy podľa účtovných
 • V inventúre je možné vyfiltrovať aj tlačiť karty so zapísaným nenulovým rozdielom stavu
 • Pri pokuse vyhľadať neexistujúcu kartu a stlačení Enter sa v ponúknutom okne založenia novej karty naplní hľadaný text do príslušného poľa
 • Prehľad Súpis podľa obratu umožňuje vytlačiť aj karty, ktoré boli v zadanom období bez pohybu
 • Prehľad predaja je možné vytlačiť a doplnený je nový stĺpec s percentom zisku
 • Do prehľadu faktúr doplnený riadok Spolu DPH
 • Do služieb doplnená možnosť ručnej registrácie sieťového SQL servera
 • V tlači výdajky doplnená tlač riadku "K dod.listu:"
Verzia 4.32
 • Nový bonusový systém na prideľovanie bodov odberateľom za faktúry. Prideľovanie bodov je nastaviteľné rôznymi percentami za cenu materiálu, prác a zisk z materiálu. Systém upozorňuje na dosiahnuté limity bodov pre odovzdanie darčekov alebo čerpanie výhod.
 • Vylepšené zálohovanie: je možné nastaviť zálohovanie pred ukončením programu a možnosť zachovať určený počet starších záloh; Doplnené okno výberu adresára pre zálohu s adresárovým stromom
 • Pri zapnutom prihlasovaní menom a heslom vyčlenené právo pracovníka Úprava uzavretých príjemok a výdajok
 • Vrátená možnosť úhrady faktúry cez RP s 0% sadzbou DPH, lebo navrhovaná novela zákona 289/2008 z 22.9.2010 zakazuje uvádzanie rozpisu položiek pri úhrade faktúry blokom z RP
Verzia 4.31
 • Do zákazky aj vozidiel partnerov doplnené dve nové polia Uloženie bezp.kľúča kolies a Možno odpojiť akumulátor a tlač týchto polí na zákazkovom a pracovnom liste
 • Na pracovnom liste rozšírená tlač prázdnych riadkov až po koniec strany
 • Doplnená funkcia lustrácie vozidiel podľa čísla karosérie: Do nastavení v časti Partneri sa zapíše/importuje zoznam čísel karosérie, ktoré podľa výrobcu podliehajú nejakej kontrole, môže tam byť aj popis problému. Po príchode tohto vozidla sa pri zápise zákazky zobrazí okno upozorňujúce na lustráciu. Tiež v zozname všetkých vozidiel sú takéto vozidlá zvýraznené zelenou farbou a dole je popis lustrácie.
 • Doplnený výber podľa druhu zákazky do výkazu prác, prehľadu faktúr a prehľadu zákaziek
 • Podstatne zrýchlené vytváranie výkazu prác
 • Zmenená inštalácia programu, aby správne fungovala aj v 64-bitových systémoch Windows
Verzia 4.30
 • Pridaná podpora novej fiškálnej tlačiarne Bowa Pegas FM-06 podľa zákona 289/2008
 • Doplnená podpora fiškálnych modelov pokladní Elcom: Euro-100 model F, Euro-200 model F, Euro-2100 model F, Euro-2000 Alpha model F, Euro-500 Handy model F, Elcom-500FP model F. Výmena alebo upgrade všetkých pokladní je nutný do 31.12.2011.
 • Pre pokladne Elcom Euro (všetky typy) doplnená voľba platby kartou priamo z programu
 • Pri platbe v hotovosti cez RP je možné zadať prevzatú sumu a program vypočíta výdavok a zobrazí ho aj na bloku (okrem typu Axis a EasyPos)
 • Pre Varos FT4000 s firmware od verzie 1.1 rozlíšenie úhrady faktúry od bežného bloku
 • Odstránená možnosť úhrady faktúry cez RP s 0% sadzbou DPH, lebo vysvetlenie MF k zákonu 289/2008 to zakazuje
 • Po zadaní pracovníka jednej práce v zákazke možnosť kopírovania pracovníka do každej novej práce zákazky
 • Na koniec pracovného listu doplnená tlač nového textu podľa nastavení
Verzia 4.20
 • Podpora fiškálnej tlačiarne Varos FT4000 na prácu podľa zákona 289/2008 o ERP a súvisiace funkcie vklad a výber z pokladne, intervalová uzávierka.
 • Vo vykonaných prácach je možné zadať presný čas vykonania práce od-do a na základe toho tlačiť grafický výkaz prác so zobrazením časového priebehu prác každého pracovníka.
 • Vo faktúre je možné zosumarizovať rovnaké práce do jedného riadka – ak majú rovnaké všetky údaje okrem množstva, ktoré sa za skupinu spočíta.
 • Nový prehľad skladu s možnosťou vykonania fyzickej inventúry v ponuke Služby. K zadanému dátumu inventúry sa zadáva skutočný stav každej karty, vytlačí sa súpis s rozdielmi a z rozdielov je možné vytvoriť príjemku na opravu stavu.
 • Do prehľadu predaja doplnený stĺpec s rozdielom predajnej a skladovej ceny a zo zoznamu sú odstránené prevody, aby neskresľovali výsledok.
 • Program si aj po ukončení pamätá pozíciu hlavného okna a najpoužívanejších okien: zoznam materiálu a prác, výdaj materiálu a vykonaná práca
Verzia 4.15
 • Do príjemky pri uzavretí je možné zadať sumu za poštovné a balné a táto sa pri uzavretí rozpočíta do zvýšenia ceny tovaru v príjemke. (V tomto režime sa tovar pripisuje na sklad až uzavretím príjemky.)
 • Príjem tovaru môže byť nezávislý pre každého prihláseného používateľa – každý si vytvára svoju príjemku
 • Príjemku skladu je možné označiť na úhradu v hotovosti a vystavenie výdavkového pokladničného dokladu (VPD) k príjemke
 • Možnosť vykonania kontroly pokladne – za určené obdobie sa započítajú všetky PPD, VPD a bloky z registračnej pokladne a môže sa vyhotoviť doklad s porovnaním oproti skutočnému stavu. Pri použití prihlasovania sa kontrola vykoná za každého pracovníka osobitne. Funkciu je možné použiť aj bez RP.
 • Ak je k faktúre, vyúčtovaniu alebo dod.listu vytvorený priamy blok z registračnej pokladne, tak je zmenený spôsob výpočtu súčtu dokladu na spočítavanie súm riadkov s DPH, aby sa presne zhodovala suma faktúry so sumou bloku
 • Po vytlačení bloku z RP je možné k dokladu v počítači ešte doplniť partnera a vytlačiť dodací list.
 • V inventúrnom súpise počítaného podľa pohybov je možné aktuálnu skladovú cenu nahradiť cenou vypočítanou podľa pohybov k príslušnému dátumu
 • Dátum pri spustení programu sa berie podľa servera a pri zapnutom prihlasovaní ho môže zmeniť iba správca
Verzia 4.10
 • Možnosť prihlasovania do programu pomocou mena a hesla, pre používateľa sú prideľované prístupové práva podľa operácie (prezeranie, úprava, mazanie, uzavretie, otvorenie) pre každú evidenciu osobitne (zákazky, sklad, fakturácia, partneri)
 • Sledovanie zmien údajov – pre každý záznam sa eviduje presný čas a dátum vytvorenia a poslednej úpravy a pri použití prihlasovania aj kto záznam vytvoril a naposledy upravil; Informácie sa zobrazia kombináciou Ctrl+I
 • Export položiek faktúry, dodacieho listu, príjemky a výdajky
 • Import položiek príjemky zo súboru vytvoreného exportom faktúry, dod.listu alebo výdajky – vhodné na prenos údajov medzi dvomi inštaláciami programu – napríklad medzi pobočkami firmy alebo dvomi rôznymi firmami
 • Možnosť vykonania uzávierky k určenému dátumu – zakázanie zmien údajov po určený dátum
 • V prehľade faktúr sa dá zvoliť odberateľ a zobrazuje sa zisk na materiále v sume a v percentách
 • V okne prehľadu predaja je možné vybrať a zoskupiť predaj podľa pracovníka, ktorý predaj uskutočnil; Ak sa vyberie jedna skladová karta, tak sa počíta aj súčet vydaného množstva
Verzia 4.01
 • Zavedené členenie vozidiel na kategórie, každá má svoje položky popisu vozidla, ktoré sa pre vozidlo môžu v karte vyplniť, popis má tvar neobmedzeného počtu dvojíc [položka,hodnota]
 • Do vozidiel doplnené polia Dátum odovzdania, Predajca a Dodávateľ – pre obidva výber z partnerov-dodávateľov
 • Nové okno zobrazenia všetkých vozidiel všetkých partnerov – tlačidlo Všetky vozidlá – v tomto okne je možné pre ľahké vyhľadanie zoradiť podľa každého stĺpca, prípadne zúžiť výber podľa odberateľa, kategórie, predajcu a dodávateľa
 • V okne novej zákazky možnosť zadania vozidla výberom zo zoznamu všetkých vozidiel alebo za vybraného odberateľa
 • Z okna zákazky je možné zobraziť históriu vozidla
 • Skladová karta môže mať označené predajné ceny ako fixné, ktoré program nebude prepočítavať
 • Nový Prehľad predaja v ponuke Služby so širokými možnosťami hľadania, filtrovania, zoradenia a zoskupenia podľa obdobia, karty, skladu a odberateľa
 • Zobrazenie zisku v okne faktúry a dod.listu v časti Ostatné s rozdelením na zisk z materiálu, práce a celkom
 • Pri výdaji so starším dátumom sa kontroluje aj stav skladu k tomuto dátumu, aby nevznikol (ak nie je povolený) záporný zostatok
 • Pri označení faktúry ako (ne)uhradená je v otázke aj číslo a suma faktúry
 • Upravená červená a zelená farba v zozname faktúr, aby boli lepšie čitateľné
Verzia 4.00
 • Zmena uloženia údajov z DBF súborov na SQL databázu 602SQL – výrazné zrýchlenie práce v sieti
 • K zákazke a skladovej karte je možné uložiť prílohy: obrázky, fotky alebo iné dokumenty
 • Pri platbe cez RP možnosť zvoliť spôsob platby Hotovosť/Karta pre fiškálne moduly EasyPos a Varos
 • Do skladovej karty doplnené pole Uloženie, je možné zobraziť ho v zozname, zoradiť podľa neho karty a robiť podľa neho inventúru
 • V sklade je možné zobraziť dva stĺpce ceny s ľubovoľným výberom cien (aj bez/s DPH)
 • Na obrazovke skladu je možné vybrať karty s rezerváciou
 • Pri výdaji tovaru, ktorý má zapísanú rezerváciu, program ponúkne zníženie rezervácie o vydané množstvo
 • Okno pohybov skladovej karty (príjmy+výdaje) umožňuje zobraziť a vytlačiť príjemku, výdajku, faktúru, dodací list a zákazku a tiež priamo prejsť na príslušnú zákazku alebo faktúru
 • Tlač upomienok podľa odberateľa so zoznamom všetkých faktúr po splatnosti
 • Pre vykonanú prácu je možné určiť, že ide o dopravu servisu
 • Zákazky je možné rozčleniť na druhy, ktoré si vytvára používateľ (napr. Oprava/Údržba/Záruka)
 • Pre každý druh zákazky je možné osobitne predvoliť, ktorá zo skupín položiek materiál, práca a doprava sa budú faktúrovať a ktorá na faktúre nebude
 • Pri zapnutí voľby v nastaveniach je možné nielen pre skupinu, ale pre každú jednu položku zákazky alebo predaja samostatne určiť, či sa bude faktúrovať
 • Vykonané práce je možné rozdeliť medzi pracovníkov aj rôznym percentom
 • Pole EČ vozidla môže byť v zákazke nepovinné
 • Je možné vypnúť automatickú opravu prvého písmena údajov partnera na veľké písmeno
 • Pri príjme na sklad sa po zadaní prvého príjmu zapamätá dátum a rovnaký sa ponúka pri ďalších príjmoch až do uzavretia príjemky
 • Pracovný list sa môže tlačiť ako druhá strana zákazkového listu (kvôli duplexnej tlači)
 • V prehľade príjemok doplnený stĺpec dodávateľské číslo
 • V tlači príjemky a výdajky je možné skryť stĺpec Sklad
 • Suma príjemky a výdajky sa môže počítať ako súčet zaokrúhlených riadkov (výnimočne rozdiel v centoch)
 • Zmeniť zoradenie sa dá aj kliknutím na hlavičku stĺpca tabuľky; faktúry a partneri sa dajú zoradiť aj pomocou ďalších stĺpcov
 • Umožnené ovládanie klávesnicou aj pre Služby (Shift+F10) a Nastavenia (Alt+F10)
Verzia 3.10
 • Možnosť uzavrieť predaj aj zákazku dodacím listom bez vystavenia faktúry a možnosť neskoršej hromadnej fakturácie viacerých dodacích listov odberateľa jednou faktúrou (tlačidlo Dodacie listy v zákazkach aj v sklade)
 • Samostatné číslovanie dodacích listov
 • Výdaje do spotreby sa kumulujú na samostatnej výdajke, ktorá sa aj osobitne uzavrie
 • Okrem histórie vozidla je možné zobraziť a vytlačiť aj históriu partnera
 • V skladovej karte je možné zadať rezervované množstvo materiálu a to sa zobrazuje v sklade aj pri výdaji
 • V nastaveniach skladu sa môže zakázať príjem materiálu so záporným množstvom príjmu
 • Rabaty na výpočet predajnej ceny je možné určiť aj osobitne pre každý sklad v okne zoznamu skladov
 • Nový prepracovaný systém zápisu zliav (starý spôsob zápisu zliav cez práce je zachovaný a je možné ho tiež používať.) Nový systém zliav obsahuje:
  • priamo pri výdaji tovaru a zápise práce je možné zadať percentuálnu zľavu - táto zľava bude uvedená na faktúre
  • každý partner má svoju vlastnú zľavu v karte partnera osobitne na materiál a na práce - prenášajú sa automaticky do fakturácie
  • naviac je možné v karte partnera určiť zľavu na materiál osobitne pre každý sklad
  • pri priamom predaji cez sklad je na automatické zľavy potrebné pred výdajom určiť odberateľa tlačidlom Vyber odberateľa
 • Do tlače dokladov medzi rôzne prehľady výdajov doplnený prehľad všetkých výdajov
 • Pri zapnutom nastavení "Ceny 2,3 sa počítajú podľa ceny 1" je pole Cena 1 v karte povinné
 • Na dodacom liste sa tlačí IČO, DIČ dodávateľa aj odberateľa
 • Na predfaktúre sa tlačí Swift a IBAN podľa nastavení a štát odberateľa
 • Zlepšené zobrazenie ukážky pred tlačou pre veľké monitory a prispôsobovanie ukážky veľkosti okna
 • Mierne upravený spôsob aktualizácie dátumov faktúry, po výbere partnera sa upraví len dátum splatnosti
 • Zrušená otázka po tlači, či sa doklad vytlačil v poriadku (možné spätne zapnúť)
Verzia 3.01
 • Rozšírený počet desatinných miest pre jednotkové ceny materiálu aj prác, je možné nastaviť použitie 2 až 4 des.miest
 • Jednotkové ceny sa môžu do pokladne Euro posielať aj s 3 des.miestami
 • Faktúru aj vyúčtovanie je možné čiastočne uhrádzať aj cez registračnú pokladňu
 • Cez registračnú pokladňu je možné uhradiť aj zálohu k zákazke
 • Pri tlači bloku k faktúre alebo vyúčtovaniu sa na bloku odpočíta zapísaná záloha (mínusová položka bez DPH)
 • Možnosť zmeniť font aj veľkosť písma v tlači a možnosť nepoužívať kurzívu
 • Doplnená možnosť usporiadať faktúry podľa dátumu a tiež vyhľadávať v zoznamoch aj zadaním dátumu do vyhľadávacieho poľa
 • Okrem vyhľadávania podľa prvých písmen zoradeného stĺpca doplnená možnosť vyhľadania ľubovoľného textu (F7) kdekoľvek v texte
 • Údaje dodávateľa v nastaveniach rozšírené z 5 na 6 riadkov textu
 • Do faktúr a nastavení doplnené bankové kódy Swift a IBAN
 • Do poľa IČ DPH sa môže zadať štát odberateľa a ten sa potom vytlačí na faktúre na konci adresy
 • Na koniec odovzdávacieho protokolu doplnená tlač textu zadaného v nastaveniach
 • Do inventúrneho súpisu doplnená voliteľne kolónka s bodkami pre zápis skutočného stavu kariet
 • Sklady je možné usporiadať podľa názvu (do názvu si môžete doplniť číslo), nastavenie je v okne skladov
 • Doplnená voľba na zvýraznenie prác bez zadaných pracovníkov a celkové zakázanie zápisu prác bez pracovníkov
 • Pri fiškálnom module EasyPos je možné na bloku oddeliť materiál a práce čiarou
 • Doplnený nový prehľad výdajov materiálu s evidovanou prácou na jednom doklade (zákazke, faktúre, vyúčtovaní alebo bloku). Umiestnený je spolu so pôvodnými prehľadmi výdajov pod jednou položkou tlače.
 • Uzávierka údajov s možnosťou vymazania údajov je chránená pevným heslom "autosheslo" (najmä kvôli vymazaniu omylom)
Verzia 3.00
 • Možnosť úplného prechodu na menu EURO s prepočtom skladu a prác - tlačidlo Prechod na EURO v službách programu
 • V sklade doplnený výber režimu práce Príjem/Výdaj pre rýchlu prácu klávesou Enter
 • V partneroch doplnené pole typ partnera a v nastaveniach predvolené texty pre toto pole, pri použití ! v texte sa pole v okne zákazky a faktúry zvýrazní červenou farbou
 • V okne zákazky nové tlačidlo pre zobrazenie a úpravu poznámky k partnerovi
 • V nastaveniach zákazky doplnená voľba pre tlač pracovného listu po vytvorení zákazky
 • Možnosť zobraziť v okne zákaziek číslo karosérie a tiež podľa neho vyhľadávať
 • Doplnené zobrazenie duálnej ceny pri výdaji v inej cene a tiež vo vykonanej práci
Verzia 2.99
 • Výrazne zrýchlená práca programu v sieti
 • Možnosť opravy predajnej ceny už vydaného materiálu
 • Pri výdaji materiálu sa zobrazujú naviac ceny s DPH a tiež ceny v eurách
 • V sklade sa môžu okrem cien v Sk naviac zobrazovať aj ceny v eurách
 • Na PPD sa môže zobrazovať aj prepočet platenej sumy v eurách
 • Na predfaktúre sa zobrazujú ceny duálne aj v eurách rovnako ako na faktúre
 • Doplnená položka E-mail do zákaziek a partnerov
 • Možnosť exportu zoznamu partnerov do súboru CSV
 • Prehľad faktúr pri tlači je možné filtrovať aj podľa označenia faktúry (od-do)
 • Ak je v systéme heslo, tak sa vyžaduje aj pri otvorení zákazky a výdaji do spotreby
 • Úprava textov programu a ovládacích prvkov programu kvôli logickejšiemu významu
Verzia 2.98
 • Pre fiškálny modul EasyPos doplnená duálna tlač celkovej ceny a konverzného kurzu (používajú sa nové ovládače verzie 3.4.6, ktoré je nutné pri starších moduloch aktivovať u výrobcu)
 • Duálne ceny v Sk aj eurách sa môžu tlačiť aj v cenníku
 • Doplnený prehľad neuzavretých výdajov materiálu (kvôli kontrole inv.súpisu)
 • Na výkaze prác pracovníkov možnosť nahradiť číslo zákazky číslom faktúry
Verzia 2.97
 • Doplnená podpora nových modelov registračných pokladní firmy Elcom:
  Euro-100, Euro-200, Euro-2100
 • Pridaná možnosť exportovať prehľad príjmov do súboru CSV
Verzia 2.96
 • Vybrané prehľady na záložke tlač dokladov je možné exportovať do súboru CSV, ktorý sa dá použiť na import do účtovníctva alebo otvoriť v tabuľkovom kalkulátore. Exportovať je možné prehľad faktúr, prehľad výdajok a prehľad príjemok
 • Do skladovej karty pridaná položka Náhrada a možnosť vyhľadávať podľa tohto kódu (určené na ľahké vyhľadávanie náhrad dielov od rôznych výrobcov)
 • Výkazy prác pracovníkov je možné vytvárať za vybraného odberateľa
 • Do prehľadu príjemok doplnený stĺpec Dodávateľ
 • Do funkcií tlačidla Zľava v okne vykonanej práce okrem zliav doplnená možnosť zadať percentuálne hodnotu spotrebného materiálu ako prirážku k cene
Verzia 2.95
 • Nový prehľad Výkaz prác zákazky - podobný ako bežný výkaz prác, ale výkony pracovníkov sú sumarizované za jednu vybranú zákazku
 • Na zákazkovom liste sa tlačí IČO, IČ DPH (alebo DIČ) dodávateľa aj zákazníka a tiež sa tlačí kód typu motora
 • Na pracovný list doplnené linajky pre pohodlnejšie písanie textu
 • Vyúčtovanie obsahuje rozpis DPH len ak sa zapne voľba Vyúčtovanie je faktúra
 • V nastaveniach skladu doplnená voľba na vypnutie okamžitej tlače príjemky a výdajky po uzavretí
Verzia 2.94
 • Doplnená položka Farba v zákazke aj zozname vozidiel
 • Doplnené nastavenie skladu na úplné zakázanie predaja pod nákupnú cenu
 • Možnosť zadávať zľavy osobitne na materiál a práce
 • Možnosť opravy týchto údajov aj v uzavretej zákazke: základné údaje zákazky, texty vykonaných prác, pracovníci vo vykonaných prácach. Funkcia je potrebná hlavne pre opravu údajov zákazky uzavretej fiškálnym blokom, ktorú nie je možné otvoriť. Oprava týchto údajov sa vykoná podržaním klávesy Ctrl pri kliknutí na tlačidlo Prezrieť.
Verzia 2.93
 • Do skladovej karty pridaná položka Čiarový kód a možnosť vyhľadávať podľa tohto kódu
 • Do vykonaných prác pridaná položka Kód práce s možnosťou vyhľadávania a tlače na faktúre
 • Možnosť v nastaveniach zadať vlastnú predvolenú mernú jednotku pre vykonané práce
 • V sieťovej verzii možnosť na určitej stanici zakázať akékoľvek zmeny údajov (nachádza sa v nastaveniach tlačiarne)
 • V zozname vydaného materiálu na zákazke sa môže zobrazovať buď číslo materiálu alebo označenie skladovej karty (po kliknutí pravým tlačidlo myši)
 • Tlač celkových súm faktúry s oddelením tisícov pre prehľadnosť
Verzia 2.92
 • Práca s fiškálnym modulom HappyFuture Hates
Verzia 2.91
 • Rozšírené pole Kurz vo faktúrach na 4 des.miesta a takto je kurz aj tlačený na faktúre
Verzia 2.90
 • Voliteľné funkcie pre informatívne kombinované zobrazovanie cien na faktúrach v mene Sk aj EURO:
  1. Do nastavení doplnené voľby v časti Faktúry: tlačiť ceny položiek a celkové ceny v EUR, kurz EUR/Sk, voľba povinného denného zadávania kurzu.
  2. Zobrazenie cien v EUR na faktúre a dodacom liste – podmienkou je zadanie kurzu v nastaveniach (alebo v okne zmeny dátumu). Keďže kurz sa zatiaľ každý deň mení, je potrebné zadávať kurz každý deň pred vystavením prvej faktúry. Každá faktúra má uložený svoj vlastný kurz a ten sa dá zmeniť v údajoch faktúry na záložke Ostatné.
 • Do Nastavení/Faktúry doplnená voľba predvoleného dokladu - iba fiškálny "Blok"
 • V zozname materiálu v zákazke a pri predaji doplnený stĺpec Číslo materiálu
 • V zozname prác v zákazke a pri predaji podstatne rozšírený stĺpec Popis práce
 • Do Nastavení/Sklad doplnená voľba "Pri predaji ponúkať cenu" zobrazenú na záložke Sklad
 • Pri pokuse založiť zákazku s EČ vozidla, ku ktorému už existuje otvorená zákazka sa zobrazí varovanie
 • Nový prehľad - Súpis skladových kariet podľa obratu - karty sú zoradené podľa objemu obratu (vydaného množstva za zadané obdobie) a zobrazené aj s min. množstvom. Prehľad je určený na kontrolu a úpravu minimálneho množstva na kartách.
Verzia 2.86
 • Prehľadné zobrazenie všetkých pohybov skladovej karty - príjmy s údajmi dodávateľa a výdaje s údajmi odberateľa
 • Doplnená znížená sadzba DPH do nastavení aj pri tlači bloku
 • Služba hromadnej zmeny jednotkovej ceny predvolených prác
 • História vozidla sa môže zobraziť aj tlačiť za určité obdobie
 • Doplnené nastavenie pre FM Varos - Nekontrolovať pripravenosť tlačiarne (pre modul pripojený na USB)
Verzia 2.85
 • Doplnené nastavenie Neponúkať automaticky zaradenie práce do zoznamu predvolených prác
 • Rozšírený zoznam portov pre Varos až do COM16
Verzia 2.84
 • Pri záporných zostatkoch na sklade a následnom príjme sa pôvodná skladová cena ignoruje a novou skladovou cenou je cena príjmu
 • Skladová cena sa dá opraviť, ak je stav na sklade nulový
Verzia 2.83
 • Do faktúry doplnené položky Banka a Číslo účtu, ktoré sa kopírujú z nastavení a dajú sa zmeniť. Tým môžu mať faktúry rôzne čísla účtov, a tie sa aj uložia.
 • Na dodacom a zákazkovom liste sa údaje dodávateľa a zákazníka tlačia malým písmom kvôli nedostatku miesta v prípade dlhých názvov
Verzia 2.82
 • Možnosť úpravy uzavretých výdajok podobne ako úprava príjemok, tým je umožnená aj úprava výdajov do spotreby
 • Voľba pre tlač dvoch kusov PPD naraz na jednej strane
Verzia 2.81
 • Doplnený prehľad Sumár pohybov skladu - za zadané obdobie zobrazuje začiatočný stav skladu, príjem, výdaj (v skladovej aj predajnej cene) a koncový stav pre každý sklad a spolu za všetky sklady
 • Pre fiškál EasyPos v uzávierkach (den. a mes.) doplnené sumy bez DPH
Verzia 2.80
 • Práca s fiškálnym modulom Varos FM3000
 • Vo vykonaných prácach je možné percentom zadať zľavu z celkovej ceny faktúry
 • Pri príjme tovaru je možné zadať záporné množstvo a tým zapísať vrátenie tovaru dodávateľovi
Verzia 2.71
 • Tlač súpisu materiálu, ktorý je pod minimálnym množstvom - ktorý treba objednať - tlačí sa aj s potrebným množstvom na objednanie
 • Nastavenia programu a citlivé prehľady je možné chrániť heslom
 • Uzavretú príjemku je možné vrátiť na sklad a ďalej upravovať
 • Do partnerov pridaný počet dní pre splatnosť faktúr, čím sa určuje dátum splatnosti faktúr tohto partnera
 • Možnosť upozornenia pri predaji pod nákupnú cenu
 • Automatické predvoľby v nastaveniach pre spriemerovanie skladovej ceny a prepočet predajných cien
Verzia 2.70
 • Práca s fiškálnym modulom Easy-Pos.96
Verzia 2.66
 • Doplnená funkcia vytvorenia Odovzdávacieho protokolu k zákazke, obsahuje mená odovzdávajúceho a preberajúceho, dátum a miesto
 • Na zákazkovom liste sa môže tlačiť schématický nákres poškodenia vozidla
 • Zmenené písmo na konci zákazky na malý font a mierne úpravy v tlači zákazkového listu
Verzia 2.65
 • Tlač zoznamu vozidiel všetkých alebo podľa termínu nasledujúcej STK (od-do)
 • V prehľade faktúr sa spočítajú sumy faktúr za každého odberateľa, ak je prehľad zoradený podľa odberateľa
 • Vo výkaze prác je možné zadať percento, ktorým sa podelia výkony v peniazoch
Verzia 2.64
 • Do zákazky doplnené popis vyk. prác a interný popis, popis vyk. prác sa tlačí na faktúre, interný popis na pracovnom liste
 • V evidencii vozidiel doplnený termín STK
Verzia 2.63
 • Zjednodušený predaj cez reg. pokladňu so zadávaním iba množstva a ceny s DPH podľa nastavenia na záložke Sklad
 • Pre FM Axis doplnené špeciálne príkazy na konci bloku (napr. na strihanie)
Verzia 2.62
 • Predajné Ceny 2, 3 je možné počítať podľa Ceny 1
 • Pre tlač Pracovných listov je tiež možná voľba Zobraz už vytlačené
Verzia 2.61
 • Pridaná voľba spôsobu ukončenia bloku pre pokladňu Euro v nastaveniach
Verzia 2.60
 • Práca s pokladňou Euro 2000Alpha/500/2500
Verzia 2.52
 • Dajú sa prezerať aj čisto fiškálne bloky - zobrazia sa na záložke Faktúry
Verzia 2.51
 • Doplnený nový doklad - Pracovný list. Je podobný ako zákazkový list, ale bez údajov zákazníka a s voľným priestorom na ručné vpisovanie - je určený na odovzdanie mechanikovi.
 • Na výkaz prác doplnený k EČ aj typ auta
Verzia 2.50
 • Práca s fiškálnym modulom Axis
 • Rozšírenie možností priameho predaja na 5 predajných miest. Každé z týchto miest obsahuje osobitný zoznam vydaného materiálu/prác. Pri predaji je možné medzi týmito miestami ľubovoľne prepínať.
 • Premiestnený podpis na úplný koniec faktúry
 • Doplnený jednoriadkový text na konci faktúty, ktorý sa ukladá s faktúrou a tlačí sa na faktúre alebo na fiškálnom bloku
 • Po spustení programu sú zákazky usporiadané podľa označenia
Verzia 2.01
 • Upravený prehľad histórie vozidla tak, aby fungoval správne aj po zmene EČ vozidla.
Verzia 2.00
 • Možnosť práce programu ako sieťová verzia pri zakúpení príslušnej licencie
 • Doplnený Výkon a Objem motora aj do evidencie vozidiel
Verzia 1.96
 • Do zákazky doplnené polia Výkon motora a Objem motora
 • Pri výdaji tovaru je možné zadať záporné množstvo a teda vytvoriť dobropis
Verzia 1.95
 • Doplnené prevodky – umožňujú prevod materiálu medzi skladmi, ak používate viac skladov
 • Pridaná možnosť zoradiť partnerov podľa mesta

© 1998-2024 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk