English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
      Nové funkcie 
      Demoverzia 
      eKasa 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Autoservis – podrobnosti k zákonu 289/2008
POZOR, informácie na tejto stránke sú už neaktuálne a vzťahujú sa na pokladnice typu ERP používané do 30.6.2019. Aktuálne informácie k pokladniciam typu eKasa nájdete na novej stránke Autoservis - eKasa.
Radi by sme Vás informovali o zmenách v legislatíve a následne aj v softvéri, ktoré sa týkajú všetkých autoservisov.
Nový zákon 289/2008 o elektronických registračných pokladniciach (ERP) nahrádza pôvodnú vyhlášku 55/1994 a je platný od 1.3.2009. Zákonom sa zavádza nový typ ERP označovaný ako "fiškálny", pretože obsahuje fiškálnu pamäť, kde sa nezmazateľne ukladajú údaje tržieb. Zmien je viac, medzi najviditeľnejšie patria zákaznícky displej ako povinná súčasť, tlač ochranného znaku na blokoch, zrušenie mesačnej uzávierky a elektronický žurnál namiesto archivácie papierovej pásky. Každá pokladnica alebo fiškálny modul starého typu (predávaný približne do polovice roka 2010) bude vyžadovať upgrade na nový typ alebo kompletnú výmenu. Od roku 2012 všetky autoservisy musia používať fiškálnu ERP na hotovostný predaj tovaru, služieb aj na úhradu faktúr v hotovosti.
Program Autoservis od verzie 4.44 podporuje tieto typy nových ERP vyhovujúcich zákonu 289: Presnejšie informácie k týmto pokladniciam nájdete po kliknutí na ich názve na stránkach ich výrobcov alebo u Vášho servisného technika. Upgrade softvéru a pokladnice neodporúčame nechať na koniec roka, pretože z kapacitných dôvodov môže pre technikov aj dodávateľov vzniknúť problém obslúžiť naraz veľké množstvo zákazníkov.
Aktualizácia 2011
Podľa novely z 12/2010 od 1.1.2011 sa ku faktúre už nesmie tlačiť blok s položkami a vyčíslením DPH. V programe Autoservis sa od verzie 4.34 pri zapnutí voľby Tlačiť blok pri faktúre preto cez RP vždy vytlačí iba doklad o úhrade faktúry bez položiek a bez DPH. Pre fiškálne tlačiarne Varos a Pegas je nutné mať nainštalovaný aktuálny firmvér. Pre fiškálne pokladne Elcom je potrebné nahrať aktuálny firmvér alebo pri úhrade faktúr postupovať podľa návodu výrobcu.
Aktualizácia 2014
Podľa novely z 11/2013 zákona 289/2008 sa od 1.1.2014 zavádzajú nové povinnosti pre podnikateľov aj servisné organizácie. Pre podnikateľa sú dôležité najmä dopísanie niektorých údajov do knihy pokladnice, vystavenie čitateľného vzorového dokladu na dobre viditeľnom mieste v predajni so zvýraznenými údajmi, komunikačný kábel k pokladni a nové termíny archivácie údajov a dokladov. Prečítajte si kompletný zoznam zmien podľa novely.

© 2010-2014 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk