English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
      Nové funkcie 
      Demoverzia 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Autoservis – eKasa
Aktualizácia 19.6.2019 – možnosť používania starej pokladnice do 31.12.2019
Národná rada dňa 19.6.2019 schválila novelu zákona o registračných pokladniciach, ktorou sa síce termín nasadenia eKasy neposúva, ale umožní sa používanie pôvodných pokladníc tak, že sa za to nebudú udeľovať pokuty do konca roka 2019.
Tento krok je logickým napravením stavu, ktorý vznikol už v decembri 2018 schválením iba polročnej lehoty na celý vznik a nasadenie projektu, pričom odborná verejnosť od výrobcov, technikov až po softvérové firmy upozorňovala na nereálnosť termínu pri zložitosti požiadaviek na zariadenia a státisícových počtoch pokladníc.
Podmienkou na neudeľovanie pokút za používanie starej pokladne (aj so zrušeným kódom) je nutnosť požiadať finančnú správu o kód online pokladnice (ORP). Netreba s tým ani chvíľu otáľať, pretože sa to musí urobiť do dátumu účinnosti novely zákona. Tento dátum ešte nie je jasný, závisí od dátumu podpísania prezidentkou a zverejnenia zákona. Druhou podmienkou je to, že firma ešte neuviedla do prevádzky pokladnicu eKasa, teda po jej prvom použití už nemôže používať starú pokladnicu. Pre malé firmy je to jasné, a ako to bude pre veľké firmy s mnohými prevádzkami, keď niektoré prejdú na eKasu skôr a iné neskôr, je už na voľnej tvorbe vyhlášok ministerstva a finančnej správy.
Ak používate pokladničnú tlačiareň od niektorého z doposiaľ necertifikovaných dlhoročných výrobcov pokladníc, tak máte po novom o jednu lepšiu možnosť viac ako doteraz:
 1. Požiadať na portáli FS o kód ORP a používať naďalej pôvodnú pokladnicu, kým ju výrobca necertifikuje a umožní jej prerobenie na eKasu. S prerobením potom netreba čakať, pretože na konci roka sa dá očakávať zvýšený nápor a nedostatok súčiastok aj času technikov. Pri tejto možnosti si treba overiť, či je pokladnica v certifikačnom procese a najmä pár mesiacov pred koncom roka zvýšiť obozretnosť.
 2. Vybrať si iný typ pokladnice, zakúpiť si ju a používať. Ak bude vyhovovať, ponechať si natrvalo, alebo pritom čakať na certifikáciu pôvodného dodávateľa a po získaní certifikátu si nechať prerobiť pôvodnú pokladnicu na eKasu. Potom je možnosť používať pokladne obidve, prípadne jednu mať ako záložné riešenie. To nemusí byť na škodu, pretože pri poruche je zákonom daná povinnosť pokladnicu opraviť do 48 hodín (!!!) a to bez ohľadu na voľné dni a sviatky.
 3. Zriadiť si virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) a dočasne ju používať, kým sa situácia nevyrieši. Prepojenie VRP so softvérom nie je možné, dokonca je zákonom zakázané. Toto riešenie je reálne len v prevádzkach, kde nie je veľký počet úhrad, a je nepoužiteľné v klasickej predajni.
Čo k situácii chcú povedať servisné firmy pokladníc:
www.gajniak.sk/ekasa/caste-otazky-a-odpovede
www.svetpokladni.sk/aktualna-situacia-vyrobcov-pokladnic
Ďalej nasleduje pôvodný informačný text k eKase s aktualizáciou červenou farbou a na konci je aktualizovaná tabuľka podporovaných zariadení.
V decembri 2018 bola schválená novela zákona 289/2009 o registračných pokladniciach, ktorou sa zavádza online pripojenie všetkých pokladníc na systém finančnej správy - eKasa. Týka sa to všetkých prevádzok, ktoré prijímajú hotovosť alebo platbu kartou, teda aj väčšiny autoservisov.
Z pokladníc používaných do marca 2019 nemôže podmienky eKasy automaticky spĺňať žiadna, výrobcovia musia na pokladniciach vykonať pomerne rozsiahle softvérové úpravy a nákladné doplnenie hardvéru, certifikovať svoje riešenie na finančnej správe a následne ponúknuť zákazníkom. Upraviť je možné len modely s tepelnou tlačiarňou, pretože ihličkové modely nedokážu vytlačiť povinný kontrolný QR kód, ktorý nahradí doterajší symbol MF. Pre krátkosť času a náročnosť procesu úprava nebude realizovaná pre všetky doterajšie modely pokladníc a niektorí výrobcovia úplne skončili s výrobou pokladníc. Na druhej strane, pribudnú výrobcovia a dodávatelia noví, napríklad zo strany poskytovateľov internetového pripojenia, ktoré je na funkčnosť eKasy nevyhnutné.
V zákone sú problematické hlavne termíny, v ktorých sa nový systém musí zaviesť:
 • od 1.4.2019 musia eKasu používať nové prevádzky zriadené po tomto dátume
 • od 1.7.2019 musia na nový systém prejsť všetci
 • Staré pokladnice sa musia upraviť na systém eKasa (ak to bude možné) alebo si podnikatelia musia zakúpiť novú certifikovanú pokladnicu. To všetko za približne 60 pracovných dní, o reálnosti prerobenia 240000 pokladníc za tento čas nech si urobí každý svoj názor.
  Aktualizácia: Pôvodné pokladnice sa pri splnení podmienok uvedených vyššie môžu používať do 31.12.2019, teda na prerobenie pokladníc je asi o 120 pracovných dní viac, čo je bližšie realite.
  Program Autoservis umožňuje prácu s pokladnicami eKasa od verzie 5.00, ktorá je k dispozícii od apríla 2019. V spolupráci s výrobcami je snaha o čo najrýchlejšie doplnenie potrebných komunikačných funkcií, ale nie vždy je to možné kvôli nedostupnosti protokolov alebo pomalému procesu certifikácie. V tabuľke sú uvedené modely výrobcov, ktoré by mali byť podporované, dátum ich certifikácie, podpora v programe Autoservis s prípadnými obmedzeniami.
  Výrobca Produkt Dátum
  certifikácie
  Podpora
  od verzie
  Možnosti prepojenia
  so softvěrom
  Poznámka
  A3 Soft FiskalPRO VX 520 1.4.2019 5.00 LAN, USB, COM
 • integrovaný platobný terminál
 • priame pripojenie na internet
 • FiskalPRO VX 675 WiFi, USB
  FiskalPRO A8 24.4.2019 nie je WiFi, USB, (LAN)
 • režim fiškálnej tlačiarne plánuje výrobca v budúcnosti
 • VAROS eFT4000     USB, COM
 • eKasa po úprave pôvodnej fiškálnej tlačiarne FT4000
 • pripojenie na internet cez PC a sw TM5000
 • FT5000   USB, COM, LAN, WiFi
 • nový produkt s rozšírenými možnosťami komunikácie
 • priame pripojenie na internet
 • BOWA eKasaSK
  (pôvodne Pegas)
  28.6.2019   COM,
  (USB s prevodníkom)
 • pripojenie na internet cez PC a sw PPEKK
 • ELCOM EFox-T 26.6.2019   USB, COM, (LAN)
 • pripojenie na internet cez LAN/WiFi
 • Mini EFox výrobca neupraví na eKasu
 • Euro-50/o Mini/Cash
  Euro-150/o Flexy
  Euro-150/o Flexy Plus
  26.3.2019
  17.6.2019
  5.01 USB,
  (Flexy Plus aj LAN)
 • nutné aktualizovať firmvér pokladnice na verziu protokolu 2.00 a nainštalovať aktuálnu knižnicu Elcomm
 • model Cash cez PC len na úhradu faktúr
 • pripojenie na internet cez WiFi
 • Euro-80/o B     USB, WiFi
  Euro-100/o
  Euro-200/o
  Euro-2100/o
  nie je
  v procese
  certifikácie
    USB, COM
 • pripojenie na internet cez WiFi
 • staršie modely Euro-2000, Euro-500, Elcom-500FP výrobca neupraví na eKasu
 • Tabuľka bude priebežne aktualizovaná, posledná aktualizácia 1.7.2019.

  © 2019 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk