English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Hlavička AZsoft
Vitajte na stránkach firmy AZsoft. AZsoft sa zaoberá tvorbou vlastného aplikačného softvéru, predajom výpočtovej techniky a súvisiacimi službami. Oblasti softvéru sú najmä: ekonomický, výrobný, zákazkový, evidenčný a energetický.
AKTUALITY
10.4.2024 Autoservis 5.30 - Nová evidencia došlých faktúr; vykonanú prácu je možné označiť za subdodávku so zadaním dod.ceny; zmena textu Číslo karosérie na VIN; doplnenie nastavenia platnosti súhlasu GDPR, aby sa neponúkal opakovane
9.1.2024 Oprava načítania údajov firmy po veľkej zmene na ŽR ČR www.rzp.cz
Načítanie DIČ, telefónu a e-mailu, ak sú k dispozícii pre niektoré české firmy
10.11.2023 Autoservis 5.22 - Vylepšené zálohovanie a zmena formátu na 7z; do zákazky je možné vložiť údaje z uskladnených pneumatík; doplnené ďalšie importy príjemky, aj od poľských dodávateľov
12.6.2023 Oprava načítania firemných údajov zo živnostenského registra po jeho zmene na úplne nový dizajn. (Chyba programu „Internetové pripojenie je nedostupné.“)
1.6.2023 Zmena základných údajov: firma AZsoft sa stáva neplatcom DPH.
19.4.2023 Autoservis 5.21 - Riešenie situácie prenosu EČ medzi vozidlami, ktoré je možné od začiatku roka 2023; pre RPZV doplnená možnosť odoslania poškodenia hlavných bezpečnostných prvkov; doplnené ďalšie importy príjemky
20.5.2022 Autoservis 5.20 - Zaokrúhľovanie hotovostných faktúr a blokov RP na 5 centov, POZOR: je nutné aktualizovať aj softvér pokladnice v spolupráci s výrobcom alebo predajcom; Tlač potvrdenia o vykonaní opravy nutné pre STK po vážnej nehode; Oprava načítavania nových technických preukazov vydaných od 12/2021
14.9.2021 Autoservis 5.12 - Podpisovanie dokumentov cez podpisový tablet Wacom a uloženie biometricky podpísaného dokumentu bez nutnosti tlače do pdf a odoslanie na e-mail zákazníka; zobrazenie plánovača naraz na mesiac dopredu; posielanie marketingových SMS a e-mailov zákazníkom
22.3.2021 Oprava importu príjemky z dodacieho listu a faktúry Inter Cars po zmene formátu CSV súboru
26.2.2021 Autoservis 5.11 - Ďalšie možnosti pre odosielanie SMS a e-mailu z programu: dlhodobé termíny, upomienky k faktúram, pneuservis; možnosť rozdelenia zákazky; podpora kalkulácií GT Net; import príjemky Darma Slovensko
8.9.2020 Autoservis 5.10 - Odosielanie SMS o ukončení zákazky priamo z programu (alebo na e-mail); možnosť priradiť práva používateľom k jednotlivým skladom; import príjemky dodávateľa Bárdi Auto
9.3.2020 Autoservis 5.04 - Pre RPZV pridané odosielanie historických údajov a doplnené množstvo nastavení; import dodacieho listu z nového katalógu Inter Cars; viacero drobných vylepšení a nových funkcií
5.3.2020 Pokladnice Elcom Euro po aktualizácii firmvéru prestávajú komunikovať so softvérom – je nutné nainštalovať aktuálne komunikačné knižnice Euro2A
23.10.2019 Autoservis 5.03 - Podpora eKasa tlačiarní Elcom EFox a Varos eFT4000B a eFT5000B, doplnený import z nového katalógu Inter Cars a WM Autodiely
8.8.2019 Autoservis 5.02 - Dokončená podpora eKasa tlačiarní Bowa eKasaSK (Pegas), otváranie zásuvky pre FiskalPRO
4.7.2019 Pre pokladnice Elcom eKasa Euro-50, Euro-150 výrobca sprístupnil aktualizáciu, ktorá umožní predaj cez počítač. Aktualizácia sa stiahne z internetu automaticky po výzve alebo voľbou P-režim – Správa – Aktualizácia SW. Predtým treba vykonať uzávierkové kroky a prípadne aj zálohovanie položiek podľa návodu výrobcu.
10.6.2019 Autoservis 5.01 - Podpora pokladníc Elcom eKasa Euro-50, Euro-150 s režimom predaja cez počítač (nutné aktualizovať firmvér pokladne), vylepšené funkcie RPZV, úpravy pre tlač zálohy k zákazke
23.4.2019 Autoservis 5.00 - Podpora pokladníc eKasa, v plnej miere zatiaľ len jedného certifikovaného zariadenia FiskalPRO; nové importy príjemky, vylepšené prehľady
5.4.2019 Autoservis - eKasa - na špeciálne zriadenej stránke je predpokladaný zoznam podporovaných zariadení eKasa spolupracujúcich s programom Autoservis. Obsahuje aj ďalšie upresňujúce informácie, ktoré budú priebežne aktualizované podľa aktuálneho stavu a certifikácie zariadení.
1.3.2019 eKasa - Pripravuje sa nová verzia programu Autoservis, ktorá bude podporovať online pokladnice napojené na systém finančnej správy. Podporované budú doteraz používané pokladnice a fiškálne tlačiarne, pokiaľ ich výrobca zabezpečí upgrade a certifikáciu podľa nového zákona. POZOR, neplatí to pre všetky typy, informujte sa čo najskôr u svojho servisného technika. K doteraz podporovaným pokladniciam výrobcov Varos, Elcom a Bowa pribudne FiskalPRO výrobcu A3 Soft.
8.2.2019 Autoservis 4.71 - Nové možnosti importu príjemky priamo z webu Trost a Elit bez práce so súbormi; do zákazky doplnené náhradné vozidlo
1.6.2018 Autoservis 4.70 - GDPR: Tlač súhlasu so spracovaním údajov pri založení zákazky a sledovanie dátumu podpisu, RPZV: Odosielanie stavu kilometrov pri vytvorení zákazky do centrály podľa požiadaviek zákona, vylepšená práca so zálohovými faktúrami, nový vizuál programu podľa operačného systému
24.10.2017 Autoservis 4.62 - v zákazke doplnený prístup k poznámkam vozidla, načítavanie aktuálnejších firemných údajov DIČ a IČ DPH, vylepšené vyhľadávanie partnera podľa EČ vozidla, voľba fakturácie bez DPH (pre zahraničných platcov)
5.6.2017 Autoservis 4.61 - tlač QR kódu PAY by square pre ľahkú úhradu faktúry mobilom, podpora kalkulačného systému GT Motive Estimate, vylepšené načítavanie firemných údajov podľa IČO vrátane DIČ a IČ DPH
14.2.2017 Autoservis 4.60 - pre českú verziu doplnená Elektronická evidencia tržieb, odosielanie dokladov do EET s tlač príslušných kódov na doklady
1.12.2016 Autoservis 4.56 - pre opravné fakturačné doklady je možné zapnúť osobitný číselný rad a zmena názvu týchto dokladov, do okna faktúry doplnené tlačidlo Termíny na ich zapisovanie počas fakturácie
18.8.2016 Problémy s tlačou dokumentov z programu Autoservis po vytlačení jednej alebo dvoch strán sú spôsobené chybnou aktualizáciou systémov Windows z 9.8.2016. Problém sa odstráni odinštalovaním aktualizácie KB3177725 (pre Windows 7/8) alebo KB3176493,2,4 (pre Windows 10) a zakázaním ich inštalácie.
Druhou možnosťou opravy funkcie tlače je v programe Autoservis zapnúť voľbu Nastavenia - Tlačiareň - Výber tlačiarne pred každou tlačou.
13.4.2016 Autoservis 4.55 - do evidencie uskladnených pneu doplnený údaj TPMS snímače, poradie materiálu a prác v zákazke je možné meniť, doplnené exporty histórie
16.11.2015 Autoservis 4.54 - filtrovanie hlavných zoznamov podľa podreťazcov v štýle fulltextu, načítanie údajov podľa IČO aj z českého obchodného a živnostenského registra, zapisovanie rabatov v skladovej karte, rozšírenie počtu príjmov a predajov
3.6.2015 Autoservis 4.53 - načítanie názvu firmy a adresy partnera podľa IČO z obchodného a živnostenského registra, zjednodušené stornovanie bloku alebo faktúry, export faktúr do účtovníctva MK-soft
11.9.2014 Autoservis 4.52 - importy príjemok od dodávateľov TROST, ELIT a Inter Cars,
úprava komunikácie s čipom technického preukazu pre správne fungovanie aj s novými preukazmi vydanými od júna 2014
3.4.2014 Autoservis 4.51 - exporty faktúr do najviac používaných účtovných programov MRP, Omega, Pohoda, Money S3 pre zjednodušenie a zrýchlenie vytvorenia kontrolného výkazu DPH
2.1.2014 Upozornenie - Pre registračné pokladnice vstúpila od 1.1.2014 do platnosti novela zákona s novými povinnosťami, pozor hlavne na vystavenie vzorového bločku v predajni a dopísanie údajov do knihy pokladne. Prečítajte si kompletný zoznam.
7.11.2013 Autoservis 4.50 - doplnený plánovač objednávok - na konkrétny deň, čas a pozíciu sa zadávajú vozidlá s popisom práce
22.4.2013 Autoservis 4.49 - evidencia a sledovanie termínov STK a EK alebo iných zadaných termínov s možnosťou upozornenia vopred; limity pre platbu v hotovosti podľa zákona
21.2.2012 Autoservis 4.46 - načítanie údajov vozidla a držiteľa z čipového technického preukazu pomocou čítačky kariet, napríklad typu Omnikey 3021 alebo 3121
6.12.2010 Provízie 1.03 - evidencia zmlúv, klientov a rozdeľovanie provízií - úpravy v tlači zmlúv a evidencii klientov
12.7.2010 Doprava 1.00 - systém pre potreby dopravných firiem aj pre vlastnú prepravu tovaru, obsahuje aj fakturáciu výkonov
1.7.2010 Autoservis 4.30 - doplnená podpora fiškálnych tlačiarní a fiškálnych pokladníc podľa zákona 289/2008, ktoré je podľa novely potrebné zaviesť do 1.1.2012
2.4.2010 Výroba Uni 1.00 - vytvorená univerzálna modifikácia (vhodná pre každú zákazkovú aj opakujúcu sa výrobu) programu Výroba pôvodne určeného pre výrobu nábytku a sedacích zostáv
1.12.2009 Autoservis 4.00 - zmena spôsobu uloženia údajov z DBF súborov na SQL databázu 602SQL - výrazné zrýchlenie práce v sieti

© 1998-2024 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk