English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Revízie
Systém Revízie je určený pre revíznych technikov na evidenciu a plánovanie revízií vyhradených technických zariadení: tlakových, zdvíhacích, plynových a elektrických a taktiež na plánované kontroly bežného náradia.
Nahrádza písomnú evidenciu revízií a ich náročné plánovanie, pri ktorom je nutné súčasne prihliadať na harmonogram prevádzky množstva zariadení a časové možnosti revíznych technikov. Tlačené doklady ročných a mesačných plánov revízií spĺňajú predpísané požiadavky. Ďalšie doklady (napr. revízna karta) môžu dopĺňať dokumentáciu príslušného zariadenia. Systém je určený pre malé firmy aj veľké podniky, v každom prípade sprehľadňuje a značne uľahčuje a zrýchľuje prácu revíznych technikov.
Používatelia programu:
 • CHEMES a.s. Humenné
 • KUHRON
 • Komterm a.s.
 • Bytové družstvo Humenné
 • DUSLO a.s.
 • Bratislavská teplárenská a.s.
 • Zentiva a.s.
 • Energoplyn s.r.o.
 • Sews Slovakia s.r.o.
 • Technické a záhradnícke služby Michalovce
 • BSH Drives and Pumps s.r.o.
 • M & M electric s.r.o.
 • Technické služby Brezno
 • Energobyt s.r.o. Humenné
 • ISS Facility Services spol. s r.o.
 • Slobyterm s.r.o. Stará Ľubovňa
 • NAY a.s.
 • Služby mesta Michalovce s.r.o.
 • Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
 • IMO-CRANE s.r.o.
 • Michal Ondik
 • KLIMATI-ČP s.r.o.

 • © 2002-2011 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk